<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verkkosivustojen suunnittelu

Verkkosivusto valmiiksi 30 päivässä

Verkkosivusto on markkinoinnin ja myynnin hermokeskus, jonka täytyy tukea yritystä kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Verkkosivuston on oltava myös helposti ylläpidettävä, päivitettävä, käyttäjäystävällinen ja ulkoasultaankin miellyttävä. Ketterä, vaiheittainen toteutustapa mahdollistaa nopean toteutuksen lisäksi sivuston iteratiivisen kehittämisen, sekä dataan pohjaavan optimoinnin.

Pyydä tarjous Ota yhteyttä
HubSpot CMS web development

Näin verkkosivustot toteutetaan ketterästi ja nopeasti

Suppeatkin sivustoprojektit vievät helposti useita kuukausia tai jopa puoli vuotta. Kuukausien sijaan sivustot tulisi pystyä toteuttamaan viikoissa. Miten? Toteuttamalla ne Growth-Driven Design -menetelmällä.

Growth-Driven Design nopeuttaa sivustoprojekteja

Growth-Driven Design on menetelmä, joka mahdollistaa verkkosivustojen kehittämisen nopeasti ja ketterästi. Sivusto toteutetaan ja julkaistaan vaiheittain. Tavoitteena on saada ensin valmiiksi tietty osa-alue sivustosta, sivuston Launch Pad, ja jatkokehittää tai laajentaa sivustoa suunnitelmallisesti. Launch Padin voi ketterimmillään toteuttaa viikoissa.

Vältä turhat riskit

Perinteinen tapa suunnitella verkkosivustoja on usein niin tilaajalle kuin tekijällekin hankala. Sivustoprojektit ovat kalliita, kestävät pitkään ja valmistuvat harvoin aikataulussaan.

Perinteiseen malliin sisältyy lisäksi lukuisia riskejä. Kustannukset ja resurssit käytetään projektin alussa, ilman selkeää todistetta siitä, että lopputulos on toivotunlainen, tai että sivusto toimii kuten on ajateltu.

Perinteisellä mallilla toteutettu verkkosivustoprojekti antaa harvoin mahdollisuuksia merkittävien muutosten tekemiseen tai optimointiin julkaisun jälkeen. Kattavammat uudistukset tehdään seuraavan re-design -projektin yhteydessä, mahdollisesti vuosien kuluttua. Perinteinen sivustoprojekti onkin tyypillisesti mallia ”set and forget”.

Helpompaa jatkokehitystä

GDD-mallissa sivuston kehittäminen ja optimointi ovat osa projektia, eivät erillinen hanke. Sivuston kehittäminen pohjaa kartutettuun käyttäjädataan, eikä kenenkään henkilökohtaisiin mielipiteisiin. Kustannukset jakautuvat tasaisemmin ja tekeminen on ylipäätään ketterämpää. Julkaisu on mahdollista huomattavasti nopeammin, kuin perinteisessä mallissa.

Growth-Driven Design

3 ketterää vaihetta

Growth-Driven Design -menetelmällä toteutettu sivustoprojekti sisältää kolme päävaihetta.

NÄIN ETEENPÄIN

Haluatko yrityksellesi uuden sivuston nopeasti ja ketterästi?

Pyydä tarjous tai keskustele asiantuntijamme kanssa.

Verkkosivustoprojektin voi toteuttaa helpommin, nopeammin ja ketterämmin.

Kansainvälisten kyselytutkimusten mukaan GDD-mallilla toteutettuihin verkkosivustoprojekteihin ollaan tyytyväisempiä:

Growth-Driven Design projektit: 7.7/10

Perinteinen malli: 6.3/10

Verkkosivusto B2B-yritykselle

Tuottava B2B-sivusto tarvitsee taustalleen strategian, joka tukee kasvua ja liiketoiminnan tavoitteita. Tässä on kolme vinkkiä, joiden avulla voit kohentaa B2B-verkkosivuston toimivuutta.

1. Tunne asiakkaasi

Tunnista verkkosivuston käyttäjät. Millaisia tarpeita heillä on? Millaista tietoa he etsivät sivustolta? Miten sisällöt voivat tukea potentiaalisen asiakkaan ostopolkua? 

2. Keskity myyntiä tukeviin sisältöihin

Panosta ensiksi myyntiä tukeviin sisältöihin, ja keskity vasta myöhemmin muuhun. 

Miten sisällöt voisivat auttaa asiakasta päätöksenteossa? Millainen konversio hyödyttää asiakasta eniten, kun asiakas yrittää tehdä päätöstä tai vertailla vaihtoehtoja? 

Referensseillä tai asiakastarinoilla voi olla suuri merkitys B2B-sivustoilla.

3. Paranna nykyisiä konversioita

Tarjoaako nykyinen sivusto helppoja ja houkuttelevia tapoja kysyä lisätietoa, pyytää tarjousta, tai ottaa yhteyttä? Entä miten tunnistat aiheesta kiinnostuneen kontaktin, joka ei vielä kuitenkaan ole valmis pyytämään tarjousta tai ottamaan yhteyttä? 

Lisää aiheesta

Nämä resurssit saattaisivat kiinnostaa sinua

Verkkosivusto SaaS-yritykselle

Toimiva SaaS-sivusto on selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus. Tässä on muutama idea, joiden avulla voit tehostaa SaaS-sivuston toimivuutta.

1. Positiointi selkeäksi

Mikä tekee palvelustasi ainutlaatuisen, kenelle se on suunnattu ja miksi se on erilainen, kuin muut vastaavat? Kerro nämä above the fold -osiossa.

2. Ohjaa käyttäjää

Mitä haluat, että sivuston käyttäjä tekee sivustolla? Tarjoatko kenties ilmaista kokeilujaksoa, vai haluatko, että palvelustasi kiinnostunut henkilö katsoo demon? Varmista, että call-to-actionit tukevat tavoitetta.

3. Muista hinnoittelu

Kerro sivustolla selkeästi palvelusi hinnoittelu, tai edes se, mistä kaikesta hinta koostuu. Asiakkaan on helpompi tehdä vertailua muiden vastaavien palvelujen ja omasi välillä, kun hänellä on siihen kaikki tarvittavat tiedot. Toisaalta se säästää myös myynnin resursseja turhilta kyselyiltä, jos hinta voi olla kynnys tietyille asiakasryhmille.

Lisää aiheesta

Nämä resurssit saattaisivat kiinnostaa sinua

Verkkosivusto startup-yrityksille

Ketteryyden sekä sivuston jatkuvan ja systemaattisen kehittämisen tulisi olla erityisen tärkeitä asioita startup-yrityksille. Harkitse näitä asioita, jos haluat tehokkuutta start up-yritysten sivustoprojekteihin.

Jatkokehitysidea 1: Launch and expand

Yksi luonteva malli jatkokehittää sivustoa on launch and expand: sivusto kasvaa laajuudessaan ensimmäisen julkaisuvaiheen jälkeen. Sivusto ei kuitenkaan kasva hallitsemattomasti, vaan tuleva kokonaisuus on huomioitu jo ensimmäisen Launch Pad -vaiheen arkkitehtuurissa, jotta tulevillakin sisällöillä on oma, looginen paikka kokonaisuudessa. 

Jatkokehitysidea 2: Design-iteraatiot

Aika monesti sivustoprojekteissa jumahdetaan jopa liiaksikin pohtimaan sivuston designia: värejä, kuvia, typografiaa. Myös design voi kuitenkin hyvin olla fokusalue, jota jatkokehitetään suunnitelmallisesti. Launch Padin voisi hyvin julkaista ennen, kuin esimerkiksi henkilöstöstä on otettu uudet, yhteneväiset potretit, tai kuvapankkikuvia käyttäen, kun sivuston custom-kuvistusta vielä odotetaan.

Kun design on iteraation ja jatkokehityksen kohde, tulee tietysti varmistaa, että sivuston tekninen toteutustapa sekä arkkitehtuuri mahdollistavat kuvien, värien, typografian tai vaikkapa animaatioiden päivittämisen helposti. 

Älä skippaa tärkeintä vaihetta ketteryyden nimissä

Mitä, kenelle ja miksi?

Vaikka sivustoa kehitettäisiin kuinka nopeasti ja ketterästi, pitäisi sivuston kuitenkin pystyä vastaamaan näihin kolmeen peruskysymykseen: mitä myyt, kenelle, ja mikä ongelman tuote tai palvelu ratkaisee?

Lisää aiheesta

Nämä resurssit saattaisivat kiinnostaa sinua

Toteutettuja sivustoja

Tutustu toteutuksiin

Siili Solutions

Sivustouudistus

Siili Solutions on kansainvälisesti toimiva pörssiyritys. Toteutimme yrityksen uuden sivuston yhteistyössä suunnittelukumppanin kanssa.

Sivustolle
Pixie

Globaali sovellus tilitoimistoille

Pixie on kansainvälisesti toimiva sovellus, joka helpottaa tilitoimistojen arkea. Toteutimme Pixien sivuston.

Sivustolle

Pyydä tarjous

Toimiva ja tuottava verkkosivusto nopeasti ja tehokkaasti? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.