<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EXCEL

SMART Marketing Goals -laskuri

SMART on metodi, joka auttaa määrittämään tarpeeksi tarkat, mutta silti järkevät tavoitteet. SMART on lyhenne sanoista Specific (tarkka), Measurable (mitattava), Attainable (saavutettavissa oleva), Relevant (oleellinen), Time-bound (aikaan sidottu).

Hyödynnä valmis Excel-laskuri ja määrittele markkinoinnille järkevät tavoitteet:

  • Markkinoinnin yleiset tavoitteet 
  • Tarvitsetko lisää kävijöitä sivustollesi, uusia liidejä vai lisää asiakkaita?
  • Missä ajassa tavoitteet tulisi saavuttaa ja tulosten näkyä?
mockUp-1