<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luotettavuus luo verkkokaupan perustan

Luotettavuus luo verkkokaupan perustan

Verkkokaupan suunnittelussa voidaan tukea luotettavan mielikuvan syntymistä monilla tavoilla. Luotettavuus on verkkokaupan kilpailuetu.

Luottamusta herättävä verkkokauppa on selkeä kokonaisuus, jossa asiat ovat omilla luontevilla paikoillaan. 

Vasta lanseeratulla ja jo asemansa vakiinnuttaneella verkkokaupalla on ainakin yksi yhteinen tavoite: luotettava vaikutelma on molemmille elintärkeä. Vaikka tuotteiden toimittamisessa, laskutuksessa tai tuotteiden ja tuotekuvausten vastaavuudessa kaikki täsmäisi, voi asiakas silti mieltää toisen palveluntarjoajan toista luotettavammaksi.

Luotettavan mielikuvan syntymistä voidaan tukea monin tavoin verkkokaupan suunnittelussa. Tässä on muutamia elementtejä, joilla luotettavuutta voidaan tukea.

  • Toimiva tekniikka ja selkeä navigointi ovat luotettavuuden kulmakiviä

  • Selkeä typografia helpottaa ymmärrettävyyttä

  • Johdonmukainen ja yhtenäinen kuvatyyli kokoaa ilmettä

  • Turhan hälyn välttäminen on aina hyvästä

  • Sisältöjen sijoittaminen: toimitusehdot ja -hinnat ehdottomasti esille

  • Asiakaspalvelun yhteystiedot helposti löydettäviksi

Tarvitsetko sparrausapua verkkokaupan perustamiseen tai suunnitteluun?
Ota yhteyttä