<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Liidejä, liidejä ja vielä lisää liidejä

Liidejä, liidejä ja vielä lisää liidejä

Inbound-markkinoinnin tavoite on tuottaa uusia liidejä myynnille. Liidigeneroinnin tehokkaaseen tekemiseen tarvitaan muutamia taktisia elementtejä. Ne ovat offer, cta, form ja landing page. Liidigenerointia voidaan tehostaa kehittämällä näitä taktisia elementtejä ja muita osatekijöitä.

Markkinointi tekee markkinointia ja tuottaa myynnille myytävää. Keskeisin B2B-markkinoijan tavoite yleensä on tuottaa uusia liidejä myynnille.

Liidigeneroinnin tehokkaaseen tekemiseen tarvitaan muutama taktinen elementti. Alkuun pääsee, kun käytössä on hyödyllinen sisältö, tarkoitukseen sopiva call-to-action, landing page sekä tietoja keräävä lomake.

Offer

Offer tässä yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi laadukasta ja hyödyllistä sisältöä. Inbound-markkinoinnissa offer on liidigeneroinnin kulmakivi. Paremman termin puutteessa käytän offer-termistä käännöstä tarjonta. Erotukseksi suorasta suomennoksesta, offer ei tässä yhteydessä tarkoita tarjousta sen perinteisessä merkityksessä, vaan esimerkiksi ladattavaa eBookia, webinaaria, tai muuta sisältöä.

Offerin on oltava hyvä, uniikki ja laadukas. Sen tulee olla tuotteista tai palveluista kiinnostuneelle verkkosivustokävijälle niin hyödyllinen, että vastineeksi sisällöstä voi hyvillä mielin pyytää yhteystietoja.

Call-to-action

Call-to-action tarkoittaa toimintakehoitetta, joka voi olla tekstimuotoinen, kuva tai painike. Call-to-action linkittää sisällöstä kiinnostuneen kontaktin landing pagelle, josta kyseiseen kampanjaan kytketyn offerin tai tarjonnan pääsee lataamaan.

Landing Page

Landing page on sisällön lataamista varten tehty verkkosivu, jolle kytketään tietojenkeruulomake. Landing page on välivaihe ladattavan sisällön ja call-to-actionin välillä. Landing page sisältää jonkin elementin, jolla sisällöstä kiinnostunut kontakti jättää jäljen kiinnostuksestaan. Tyypillisesti tämä on henkilötietoja keräävä lomake, form.

Form

Jotta sisällön lataamisesta tai kiinnostuksesta jää jälki, tarvitaan tietojenkeruulomake. Muistathan aina huolehtia, että tietosuojakäytännöt ovat kunnossa, kun käsittelet ja keräät henkilötietoja. 

Tässä on kolme vinkkiä, joilla liidigenerointia voi tehostaa yllämainituissa vaiheissa. Loput 27 vinkkiä voit ladata käyttöösi 30 tehokasta markkinointi-ideaa liidigenerointiin -eBookistamme

1. Räätälöi sisällöt ostopolun jokaiseen vaiheeseen

Tyypillisesti verkkosivuston liidigenerointi nojaa yhteen asiaan: ota yhteyttä -kehotteeseen. Kaikki verkkosivustovierailijat eivät kuitenkaan välttämättä ole valmiita ottamaan yhteyttä juuri kyseisellä hetkellä. Kenties he haluavat vielä käyttää aikaa asian tarkasteluun ja tutkimiseen, tehdä vertailuja ja tutustua aihepiiriin lähemmin. Kenties heillä ei juuri nyt ole aikaa yhteydenottoon tai siihen vastaamiseen. Tämän takia on tärkeää, että ostopolun jokaiseen vaiheeseen on räätälöity oma sisältö, joka on juuri siihen vaiheeseen sopivin.

Ostopolun alkuvaiheessa oleva liidi voi tarvita informatiivisemman sisältöpaketin, kuten oppaan tai eBookin. Ostopolussa jo lähemmäs ostopäätöstä siirtynyt kontakti taas voi olla kiinnostunut esimerkiksi ilmaisesta kokeiluversiosta tai demosta. Tarjoa useampia vaihtoehtoja ja anna kontaktin valita itse.

2. Paranna lomakkeen konversiota kokeilemalla eri sanamuotoja lähetyspainikkeessa

Yksi keino parantaa lomakkeen konversiota on vaihtaa sana, joka lomakkeen lähettämispainikkeessa lukee. Usein kyselylomakkeet kehottavat oletusarvoisesti ”lähetä” tai ”submit”. Kokeile vaihtaa teksti vastaamaan asiaa, jota lomaketta täyttävä on juuri tekemässä. Toimisiko ”Lataa eBook”, ”Osallistu webinaariin” tai jokin muu kontekstiin paremmin kytkeytyvä kehote painikkeen tekstinä paremmin? 

3. Tee lomakkeesta lyhyt, tai ainakin lyhyen näköinen

Vaikka lomakkeella kysyttäisiinkin yhteystietojen tai muiden perustietojen lisäksi muutama muukin kysymys, lomakkeen ei silti tarvitse näyttää tuskastuttavan pitkältä. Lomakkeesta voi tehdä lyhyemmän oloisen pienentämällä täytettävien kenttien pituutta. Myös kenttien etäisyys toisistaan vaikuttaa siihen, miten työläältä lomake vaikuttaa. Kavenna kenttien etäisyyttä toisistaan, jos mahdollista, ja kysymyspatteristo vaikuttaa helpommin lähestyttävältä.

Loput vinkit löydät oppaasta.

Kasvumarkkinoinnin opas teknologiayrityksille | Prami Growth Agency