<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inbound-markkinointi – buzzword vai pelastus?

Inbound-markkinointi – buzzword vai pelastus?

Inbound-markkinointi tuo systemaattisuutta ja tehoa tekemiseen. Inboundin avulla sisältömarkkinointi saa ryhtiä ja päätökset pohjaavat dataan ja analytiikkaan.

Inbound-markkinointi hyvin toteutettuna on pelastus sekä markkinoijalle että asiakkaalle. Se on hyväksi sisällöille, asiakastuntemukselle ja tuo systemaattisuutta tekemiseen.

Palvelevat sisällöt

Inbound-markkinointi näykyy asiakkaalle relevanttina ja hyödyllisenä sisältönä. Kun markkinointia tehdään tämän prosessin mukaan, asiakkaan tarve tunnistetaan ja sitä palvellaan. Asiakkaalle hyödyllistä, hänen etsimäänsä informaatiota tarjoillaan oikeaan aikaan, asiakkaan käyttämässä kanavassa.

Sisältömarkkinoinnin taso kohenee, kun asiakasta palvellaan aidosti sisältöjen avulla.

Asiakastuntemus kasvaa

Inbound-markkinoinnissa sisällöt räätälöidään vaiheeseen, jossa asiakas kulloinkin on ostopolussa. Asiakaspersooniin ja tunnistettuun ostopolkuun pohjautuva sisältösuunnitelma ohjaa pohtimaan asiakkaan tarpeita ja tuottamaan asiakkaalle relevanttia sisältöä.

Jos asiakkaan tarve on vasta heräämässä, sisältöjen avulla vastataan kysymyksiin, joita asiakas todennäköisesti juuri tällöin pohtii. Jos asiakas sen sijaan on jo tehnyt vertailunsa ja on valmis ostamaan, palvelevat sisällöt auttavat oston loppuunsaattamisessa.

Inbound-ajattelu ohjaa siis perehtymään asiakkaan tarpeisiin ja kasvattaa näin asiakastuntemusta.

Systemaattisuus tuo resurssitehokkuutta

Inbound toimii metodina, joka tuo systemaattisuutta sisältöstrategiaan ja sen valuttamiseen sisältösuunnitelmaksi ja julkaisuaikatauluksi. Tällä tavoin se tuo ennustettavuutta markkinoijan arkeen.

Lisäksi yhdistettynä automaatioratkaisuihin se on resurssitehokas ratkaisu. Automatisoitujen työkulkujen avulla rutiininomaiset tehtävät voi hoitaa automaation avulla. 

Pohjana data ja tavoitteet

Mittaaminen, seuranta ja jatkuva optimointi kuuluvat keskeisesti inbound-markkinointiin. Mittareiden laadintaa taas edeltää selkeiden tavoitteiden määrittely.

Toimittaessa tämän ajatuskehikon kautta päätösten pohjana hyödynnetään aina dataa. Lisäksi prosessi myöt tuottaa jatkuvasti uutta dataa, jonka avulla kohderyhmää voi ymmärtää entistä syvällisemmin.

Yhdistettynä automaatioratkaisuun inbound tuottaa näkymän, jonka pohjalta optimointitarpeet on helppo havaita ja analysoida. Systemaattinen lähestymistapa tuottaa keskenään vertailukelpoista dataa, jonka perusteella optimointia on järkevää tehdä.

 


Inbound-markkinoinnin palvelut

Voit ulkoistaa meille yrityksen koko inbound-markkinoinnin tai jonkin sen osan, kuten sisältöstrategian laatimisen, sisältämarkkinointia, hakukonemarkkinointia, sosiaalisen median markkinointia tai markkinoinnin automaatiopalveluita. Palvelukokonaisuus räätälöidään aina yrityksen tarpeen mukaan. Ota yhteyttä, mietitään teille sopiva kokonaisuus.