<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sivustouudistus edessä? Ketterä GDD tuottaa tuloksia ja säästää aikaa

Jo pelkkä ajatus sivustouudistuksesta tuottaa monessa yrityksessä tuskanhikeä, ja projektin käynnistäminen voi helposti venyä. Onkin totta, että perinteisessä uudistusprojektissa on monta kompastuskiveä, joiden väistäminen ei aina ole mahdollista.

Budjetti ylittyy, aikataulu viivästyy, ihmiset turhautuvat ja kun sivusto lopulta saadaan ulos, ketään ei tunnu kiinnostavan. Kuulostaako tutulta?

Growth-Driven Design (GDD) muuttaa tuskaisen projektin tuottavaksi kehitykseksi. GDD on ketterään kehitykseen nojaava malli, jonka avulla sivustouudistus toteutetaan oikean käyttäjätiedon pohjalta ja nimensä mukaisesti liiketoiminnan kasvattaminen mielessä.

Mikä GDD?

Mitä tuo mystinen kirjainlyhenne sitten pitää sisällään? Growth-Driven Design -prosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen:

 1. Strategian luominen
 2. Launch pad -sivuston julkaisu
 3. Jatkuva kehittäminen

Strategiavaiheen tavoitteena on asettaa sivustolle selkeät tavoitteet ja oppia tuntemaan sivuston kohdeyleisö. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. ketkä ovat asiakkaitasi? Millaisia ongelmia ja tavoitteita heillä on? Mistä he etsivät tietoa ja miten he tekevät päätöksiä. Näiden (ja monien muiden) kysymysten pohjalta luodaan ostajapersoonat, jotka ovat semifiktiivisiä esimerkkejä yrityksesi asiakkaista. Ostajapersoonista opitun tiedon perusteella kootaan yhteen kaikki ideat, jotka voisivat ratkaista heidän ongelmansa tai tuottaa heille lisäarvoa. 

Mietitkö, onko yritykselläsi tarvetta sivustouudistukseen? Testaa tästä, miten hyvä nykyinen sivustosi on.

Kun idealista on tarpeeksi kattava, se priorisoidaan. Tärkeimmiksi koettujen ideoiden pohjalta aloitetaan launch pad -sivuston tekeminen. Launch pad tarkoittaa sivustoa, joka on nopealla aikataululla toteutettu selvä parannus nykyiseen sivustoon. Tavoitteena on saada nopeasti ulos toimiva sivusto, jonka avulla yritys saa heti kerättyä oikeaa käyttäjädataa jatkokehitystä varten.

Launch padin julkaisun jälkeen alkaa kolmas vaihe, eli sivuston varsinainen kehittäminen. Jatkuvassa kehittämisessä hyödynnetään yksinkertaista ja ketterää prosessia:

 1. Määrittele
 2. Toteuta
 3. Arvioi ja opi
 4. Jaa havaintosi

Kehittäminen tehdään ketterien periaatteiden mukaisesti lyhyissä sprinteissä, joissa keskitytään aina tietyn aihealueen parantamiseen. Sprinteissä voidaan testata erilaisia toteutuksia, ja sivustoa optimoidaan jatkuvasti käyttäjädatan pohjalta. Mitä enemmän oikean käyttäjän liikkeitä sivustolla analysoidaan, sitä paremmin heille pystytään tuottamaan kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä.

Miksi GDD?

Perinteiseen sivustouudistusprojektiin verrattuna GDD:llä on useita etuja.

 1. Kustannukset jakautuvat tasaisemmin. GDD:ssä saadaan julkaistua sivuston ensimmäinen versio verrattain pienellä projektikustannuksella, jonka jälkeen kehittämistä voidaan jatkaa esimerkiksi kuukausibudjetilla.
 2. Nopeus. Ensimmäinen versio sivustosta saadaan ulos muutamassa kuukaudessa, ja jatkokehitys voidaan palastella pienemmiksi kokonaisuuksiksi, joita on helpompi hallita.
 3. Riskienhallinta helpottuu. Kun sivuston rakennusvaihe on lyhyempi, budjettia ei polteta heti, eikä projekti veny tuskastuttavan pitkäksi.
 4. Jatkuva kehitys. Sivustoa kehitetään oikean käyttäjädatan pohjalta, eikä mutun tai muiden uskomusten perusteella. Reagointinopeus paranee, ja sivustoa voidaan optimoida jatkuvasti käyttäjän tarpeita vastaavaksi.
 5. Tulokset puhuvat puolestaan. Käyttäjälle suunniteltu ja käyttäjän tarpeiden mukaan kehittyvä sivusto on varsin tehokas. HubSpotin vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan GDD:llä toteutetut sivustot keräsivät 14 % enemmän liikennettä, yli 16 % enemmän liidejä ja yli 11 % enemmän liikevaihtoa aiempiin toteutuksiin verrattuna.

Growth-Driven Design eBook – Prami Growth Agency

Uusimmat postaukset

Liidejä, liidejä ja vielä lisää liidejä

Markkinointi tekee markkinointia ja tuottaa myynnille myytävää. Keskeisin B2B-markkinoijan tavoite yleensä on tuottaa uusia liidejä myynnille.

Liidigeneroinnin...

Inbound-markkinointi: miten valitset sisältöaiheen, joka tuo liikenteen lisäksi euroja

Moni inbound-markkinoinnin tekijä painiskelee kiperän haasteen kanssa. Miten löytää aihe, joka kiinnostaa lukijoita, mutta konvertoi lisäksi euroja yrityksen...

Hyviä sisältöformaatteja B2B-liidigenerointiin

Hyvän B2B-liidigenerointikampanjan ydin on kiinnostava sisältö, joka tuottaa lisäarvoa ja hyötyä yrityksen potentiaaliselle asiakkaalle. Se houkuttelee kävijän...

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi