<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
prami-arrows-2

Inbound-markkinointi | ostajapersoona

Työväline asiakasymmärrykseen inbound-markkinoinnissa ja -myynnissä.

Työväline asiakasymmärryseen

Ostajapersoona on työväline asiakasymmärryksen luomiseen. Se auttaa kohdennetun ja kontekstuaalisen markkinoinnin tekemisessä, mutta on tärkeä työväline myös konsultoivassa inbound-myynnissä.

Ostajapersoona kuuluu inbound-markkinoinnin peruskäsitteisiin. Ostajapersoona vaikuttaa siihen, millaista markkinointia missäkin ostopolun vaiheessa tuotetaan. Ostajapersoona on työväline sisältöjen suunnitteluun, kohdentamiseen, sisältöformaatin valintaan, sekä sisältöjen julkaisukanavien valintaan. Ostajapersoonaa käytetään työvälineenä myös inbound-myynnissä, kun kapula on siirtynyt markkinoinnilta myynnille.

Faktaa ja fiktiota

Ostajapersoona (buyer persona) on fiktiivinen yleistys ideaaliasiakkaasta. Vaikka persoona on fiktiivinen, tulee sen aina pohjautua faktaan. Persoona rakennetaan taustatutkimuksen avulla haastatteluja, kyselyitä ja markkinadataa hyödyntäen. Näistä etsitään toistuvia käyttäytymismalleja sekä toistuvia teemoja, kuten kontakteille yhteisiä tavoitteita ja haasteita.

Ostajapersoonien määrä vaihtelee yrityksittäin. Tyypillisesti ostajapersoonia tarvitaan muutamasta enintään kymmeniin.

On erityisen tärkeää huomata, että kun tieto ja analysoitava data karttuu, myös ostajapersoonaan tulee tehdä tarkennuksia. Siksi persoonia on tarpeen evaluoida koko ajan matkan varrella. Persoonatyö on siis jatkuva prosessi.

Persoonan hyödyntäminen

Yksinkertaisimmillaan persoona on työväline markkinoinnin kohdentamiselle. Kun tiedetään missä persoona viettää aikaa ja missä hän mieluiten kuluttaa sisältöjä, voit suunnitella omat sisältösi julkaistavaksi samoissa kanavissa.

Viestittäessä olemassa olevalle kontaktikannalle persoonia voi hyödyntää viestien muotoilussa. Sen sijaan, että tietty viesti lähtisi koko kontaktikannalle, sisällön voi räätälöidä ja kohdentaa persoonittain.

Persoona on myös työväline erotella tuotteen tai palvelun hankinnan kannalta epärelevantit kontaktit kohdennettujen markkinoinnin toimenpiteiden ulkopuolelle.

Ostajapersoonan luominen

Persoona pohjaa siis aina faktaan, vaikka se onkin yleistävä kuvaus ideaaliasiakkaasta. Se sisältää taustatietoa, kuten demografiatietoja, tietoa tavoitteista ja haasteista, joita persoonalla on, sekä kuvauksen siitä, miten yritys voi auttaa ratkaisemaan näitä haasteita.

Ostajapersoonan luomisessa kannattaa hyödyntää kaikkea mahdollista käsiin saatavaa dataa. Keinoina ovat esimerkiksi:

  • Nykyisten asiakkaiden haastattelu
  • Verkkopohjainen kyselylomake, johon pyydetään vastauksia
  • Kontaktikannan analysointi: mistä kontaktit löysivät tuotteen tai palvelun, jota yritys myy, mistä kontaktit ovat peräisin?
  • Miten kontaktit käyttävät yrityksesi tarjoamia sisältöresursseja?
  • Liidienkeruulomakkeiden data: voit kysyä esimerkiksi yrityksen kokoa
  • Sosiaalinen media ja sosiaalisen median ryhmät, mistä siellä keskustellaan?
  • Yrityksen myyntiorganisaation hiljainen tieto ja kokemukset

 

Etsimässä sopivaa kumppania?

Kerro meille mihin ongelmaan tai haasteeseen olet etsimässä ratkaisua. Autamme mielellämme.