<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
prami-arrows-2

Markkinoinnin automaatio ja HubSpot

Automatisoi rutiinitehtävät ja säästä aikaa

Mitä hyötyä markkinoinnin automaatiosta on?

Markkinoinnin automaatioon sisältyy paljon odotuksia, mutta käsitteenä myös monia väärinymmärryksiä. Automaatiosta on apua toistuvien rutiinitehtävien hoitamisessa, mutta automaatio ei yksin ole ratkaisu.

Toistuvien rutiinien automatisointi

Markkinoinnin automaatiolla tarkoitetaan teknologiaa, jonka tehtävänä on helpottaa markkinoinnin päivittäistä työtä automatisoimalla toistuvia markkinoinnin toimenpiteitä ja prosesseja eri kanavissa ja vähentää siten rutiinitehtäviin kuluvaa aikaa. Automaation avulla voidaan myös generoida, luokitella ja hoivata liidejä sekä kohdentaa markkinointia tehokkaasti.

Automaation avulla voidaan

 • säästää markkinointiin kuluvaa aikaa ja kustannuksia
 • tuottaa enemmän laadukkaita liidejä
 • mitata ja todentaa markkinoinnin ROI:ta
 • kasvattaa liikevaihtoa

Automaatiota voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnissa, sosiaalisen median kanavissa tai vaikkapa mainoskampanjoissa.

Markkinoinnin automaatio tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Toisille se tarkoittaa yksinomaan sähköpostiviestien automaattista lähettämistä tietyllä sekvenssillä ja logiikalla. Toisille se tarkoittaa täysin kohdennettua ja älykästä markkinointia, joka ohjaa eteenpäin ostopolulla.

Jos tavoitteena on edellä esitetyistä esimerkeistä jälkimmäinen, markkinoinnin automaation sijaan oikeampi termi on markkinoinnin teknologia.

Automaatio ei tee markkinointia puolestasi

Markkinoinnin automaatiosta saa parhaan hyödyn, kun sitä ajatellaan osana laajempaa markkinoinnin kokonaisuutta. Kun lähtökohtana on pohdittu strategia, ja muut markkinoinnin osa-alueet ovat kunnossa, automaatio täydentää markkinoinnin työkalupakkia saumattomasti.

Tehokas markkinoinnin teknologia tarjoaa 360°-näkymän potentiaaliseen asiakkaaseen, sekä datan ja analytiikan saman katon alta. Parhaimmillaan markkinoinnin teknologia yhdistää paitsi liidigeneroinnin, tunnettuuden, asiakassuhteen hoitamisen työvälineet, myös myynnin työvälineet ja CRM-järjestelmän. Jos nämä yhdistetään vielä saman teknologiaratkaisun päälle toteutettuun verkkosivustoon, päästään aitoon ja syvään asiakasymmärrykseen, joka mahdollistaa tehokkaan, kohdennetun ja älykkään myynnin ja markkinoinnin.Huonoimmillaan automaatio on silloin, kun se on valjastettu yhden kanavan spämmikoneeksi liian pienelle liidikannalle.

Tärkeintä on ymmärtää, että markkinoinnin automaatio ei ole ihmelääke, joka tekee markkinointia itsekseen ja jättää markkinoijan pyörittelemään peukaloitaan. Automaatio vaatii toimiakseen jatkuvaa seurantaa ja optimointia, strategisesti kohdennettujen sisältöjen tuotannosta puhumattakaan.

Missä markkinoinnin automaatio voi auttaa?

Usein ajatellaan, että markkinoinnin automaatiota voi käyttää sähköpostien lähettämiseen, mutta se on hyvin paljon muutakin. Automaatio voi helpottaa prosesseja sekä myynnin että markkinoinnin puolella mm.

Attract Engage Delight
 • sähköpostimarkkinoinnissa
 • sosiaalisen median markkinoinnissa
 • liidien generoinnissa ja hoivaamisessa
 • tulosten mittaamisessa ja analytiikassa
 • kontaktikannan ylläpidossa
 • resurssien ja ajan hallinnassa

Ehkä perinteisin esimerkki automaatiosta on juuri sähköpostimarkkinointi: potentiaaliselle asiakkaalle lähetetään kohdennettu viesti automaattisesti työnkulun eli workflown avulla. Asiakas on esimerkiksi saattanut ladata yrityksen sivulta oppaan, minkä jälkeen hän saa 3 - 5 lisätietoa sisältävää viestiä oppaan aihepiiriin liittyen. Viestien sisältö voidaan kohdentaa asiakkaan toimenpiteiden mukaan, joten ne ovat aidosti personoituja.

Automaation hyödyt

Säästät aikaa

Automaatio voi oikein toteutettuna säästää runsaasti aikaa. Sen avulla voidaan esimerkiksi ajastaa yhdellä kertaa sosiaalisen median päivitykset useaan kanavaan niin pitkälle ajalle kuin on tarvetta. Myös myyntiorganisaation aikaa säästyy esimerkiksi automaatiojärjestelmien kalenteriominaisuuksia hyödyntämällä. Ne mahdollistavat asiakastapaamisten ajanvarauksen vaivattomasti ja nopeasti suoraan verkkosivulta.

Asiakkuudenhallinta nousee seuraavalle tasolle

Kun markkinoinnin automaatio integroidaan CRM:ään, muodostuu varsin tehokas markkinoinnin ja myynnin työkalu. Näin kontaktikantaan saadaan kokonaisvaltainen 360°-näkymä jo ennen aktiivisen myyntiprosessin alkua. Automaatio rikastaa CRM:n asiakasdataa markkinoinnin datalla, ja kontaktin tekemät toimenpiteet (esimerkiksi ladatut aineistot, avatut sähköpostit tai vieraillut verkkosivut) pysyvät ajan tasalla ilman manuaalista naputtelua.

Datan analysointi ja tulosten raportointi helpottuu

Kokonaisvaltaiset automaatiojärjestelmät, kuten HubSpot, sisältävät kattavat mahdollisuudet datan hyödyntämiseen. Workflowt ja muut markkinointiaktiviteetit voidaan esimerkiksi liittää tiettyyn kampanjaan, jolloin aktiviteettien tulokset näytetään yhdessä näkymässä. Silloin kokonaisen kampanjan tulosten analysointi on helpompaa verrattuna siihen, että tuloksia kaivetaan esimerkiksi useasta eri työkalusta.

Markkinointi on yhdenmukaista

Automaatio mahdollistaa strategisen, kohdennetun ja yhdenmukaisen markkinoinnin riippumatta siitä, milloin ja missä kanavassa potentiaalinen asiakas törmää yritykseen.

Markkinointi on kohdennettua

Kohdennettu markkinointi toimii tutkitusti persoonatonta massaviestintää paremmin. Potentiaaliset asiakkaat haluavat entistä kohdennetumpaa sisältöä, ja siihen automaatio antaa paljon kättä pidempää. Hyvin optimoidut workflowt ja dynaamiset sisällöt tekevät viestinnästä aidosti vastaanottajan toimenpiteiden mukaan muokkautuvaa sekä kohdennettua.

Saat lisää asiakkaita ja kauppaa

Automaatiojärjestelmä ei ole pelkkä kuluerä, vaan se myös tuottaa. Kun automaatiota hyödynnetään oikein, sen avulla voidaan voidaan tuottaa enemmän laadukkaita liidejä myyntiorganisaatiolle.

marketing-technology-landscape-2019

Mikä markkinoinnin automaatiojärjestelmä on paras?

Tähän kysymykseen ei ole yhtä vastausta, ja kilpailevia teknologioita on Suomenkin markkinassa useita kymmeniä. Datanyzen markkinaosuusraportin mukaan Suomessa käytetyin teknologia on HubSpot, ja toisena tulee Salesforce Marketing Cloud. Muita Suomessa suosittuja markkinointiteknologioita ovat Marketo, Oracle Marketing Cloud, Adobe Marketing Cloud, Active Campaign ja Salesforce Pardot.

Kun yritys on valitsemassa itselleen sopivinta teknologiaa, yksittäiset ominaisuudet eivät kerro koko totuutta. Jotkut teknologiat sopivat paremmin pienille ja keskisuurille organisaatioille, kun toiset on kehitetty suurten organisaatioiden tarpeisiin. Myös nykytilanteella on merkitystä: onko organisaatiolla esimerkiksi jo CRM käytössä, tai onko sillä tarvetta sisällönhallintajärjestelmälle.

Lue lisää ja vertaile:

 

Vertailussa huomioon otettavia asioita

Kun valitset markkinoinnin automaatiojärjestelmää, vertaile ainakin näitä asioita:

Tekniset ominaisuudet

Mihin kaikkeen järjestelmä taipuu? Tukeeko se lähinnä sähköpostimarkkinointia, vai sisältääkö se ominaisuuksia myös esimerkiksi myynnin prosessien avuksi?

Helppokäyttöisyys

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Jos järjestelmä ei ole intuitiivinen ja sen käyttö on hidasta tai vaikeaa, käyttöönotto on useimmissa tapauksissa tuhoon tuomittu.

Räätälöinti

Useimmat järjestelmät sisältävät valmiita pohjia käytön helpottamiseksi, mutta pohjat ovat harvoin riittäviä erilaisiin tarpeisiin. Silloin on hyvä, että järjestelmästä löytyy joustavuutta valmiiden pohjien muokkaamiseen ja täysin räätälöityjen pohjien kehittämiseen.

Kohdentamiseen liittyvät ominaisuudet

Koska kohdennetut sisällöt ovat markkinoinnissa entistä tärkeämmässä roolissa, kohdentamiseen liittyvillä ominaisuuksilla on luonnollisesti usein suuri merkitys myös järjestelmän valinnassa.

Integraatiot

Kuinka helposti järjestelmä on integroitavissa organisaation muihin järjestelmiin? Tässä kohdassa merkitystä saattaa olla myös sillä, mitä kaikkea järjestelmä sisältää sisäänrakennettuna (esimerkiksi CRM tai CMS).

Raportointi ja analytiikka

Millaiset mahdollisuudet järjestelmä tarjoaa tulosten seurantaan, mittaamiseen ja raportointiin?

Kustannukset

Mitkä ovat järjestelmän kokonaiskustannukset vuositasolla?

Mitä automaatiomahdollisuuksia HubSpot tarjoaa?

HubSpot sisältää monia rutiineja helpottavia automaatiomahdollisuuksia niin myynnin kuin markkinoinnin teknologian puolella. Tässä muutama esimerkki:

 • Sähköpostiviestien automaattinen lähettäminen
 • Sähköpostisekvenssit
 • Automaattiset follow-up -viestit
 • Monipuoliset workflowt, niin myynnin kuin markkinoinninkin tarpeisiin 
 • Taskien automatisointi

HubSpot sisältää työvälineet markkinoinnin tehokkaaseen toteuttamiseen, markkinoinnin automaatioon ja markkinoinnin tuottavuuden seurantaan. HubSpot Growth Stack on kuitenkin paljon enemmän, kuin pelkkä markkinoinnin automaatioratkaisu. Se sisältää CRM-järjestelmän, markkinoinnin julkaisu- ja hallintajärjestelmän sekä hyvin kattavan myynnin työkalupaketin, jotka kaikki näistä sisältävät rutiineja helpottavia ja älykkäitä automatisoitavia työnkulkuja.

 

Etsimässä sopivaa kumppania?

Kerro meille mihin ongelmaan tai haasteeseen olet etsimässä ratkaisua. Autamme mielellämme.