<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitkä kanavat tuottavat eniten liidejä B2B-markkinoinnissa?

Mitkä kanavat tuottavat eniten liidejä B2B-markkinoinnissa?

Parhaiten toimivat kanavat riippuvat aina yrityksestä ja kohderyhmästä. Kyselytutkimus B2B-markkinoinnin asiantuntijoille antaa pohdinnanarvoisia vinkkejä.

Yhtä ja ainoaa oikeaa vastausta kysymykseen ei valitettavasti ole, vaikka se mukavaa olisikin. Parhaiten toimivat kanavat kun riippuvat aina yrityksen tuotteesta tai palvelusta, sen myyntiprosessista ja hinnasta sekä kohderyhmästä – muun muassa. Kyselytutkimus B2B-markkinoinnin asiantuntijoille antaa kuitenkin joitakin suuntaviivoja ja mahdollisesti käytännöllisiä vinkkejä kanavakohtaisiin pohdintoihin.

Analytiikka-alustan palveluntarjoaja Databox selvitti parhaita B2B-markkinoinnin liidien lähteitä taannoin kysymällä asiaa joukolta B2B-markkinoinnin palveluja tarjoavia toimistoja sekä B2B-markkinointia tekeviä yrityksiä. Pääset tutustumaan kyselyyn ja sen tuloksiin täältä.

Vastauksista nousi esiin muutama kiinnostava pointti. Ensimmäisenä teemana vastauksista voi nostaa esiin luottamuksen sisältömarkkinoinnin toimivuuteen B2B-yritysten markkinoinnin strategiana. Yleisesti koettiin, että sisältömarkkinointia ei enää vaihdettaisi muuksi lähestymistavaksi. Sisältömarkkinoinnin koettiin lisäksi tuottavan laadullisesti korkeatasoisia liidejä ja vaikuttavan suotuisasti liidien klousausprosenttiin. Vastaajilta kysyttiin mihin taktiikkaan he keskittäisivät voimavaransa vuoden ajaksi, jos voisivat valita vain yhden. 60% vastaajista valitsi sisältömarkkinoinnin. 

Toinen kiinnostava havainto vastauksista on se, että liidien tuottaminen markkinoinnin keinoin oli yli kolmasosan mielestä muuttunut haastavammaksi viimeisten vuosien aikana. Peräti 36% vastaajista kuvaili liidigeneroinnin muuttuneen vaikeammaksi ja edelleen 36% pysyneen yhtä hankalana, kuin aikaisemminkin. Vain 28% mielsi sen helpottuneen verrattuna aikaisempaan. 

Poimintoja kanavakohtaisista vinkeistä

1. Hyvä hakusanastrategia

Järkevästi mietitty hakusanastrategia saattaa sisällön useamman silmäparin eteen. Mitä enemmän sisältöä tuotetaan, sitä enemmän avataan mahdollisuuksia sisällön aikaansaamalle liikenteelle ja konversioille. Hakusanavalinnoissa täytyy kuitenkin olla strateginen, ja muistaa optimoida sisältöjä vain liiketoiminnan kannalta relevanteille termeille. Lue myös: Miten valitset sisältöaiheen, joka tuo liikenteen lisäksi euroja

2. Sisältömarkkinointi + mainonta sosiaalisessa mediassa 

Hyvä sisältö ansaitsee mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Sisältöjen mainonta sosiaalisen median kanavissa kuuluukin inbound-markkinoinnin peruskauraan. Pidä silmällä erityisesti: Instagram B2B-markkinoinnissa ja videoformaatti LinkedInissä.

3. Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi kuuluu inboundin työkalupakkiin aivan olennaisena osana. Sähköpostimarkkinoinnin tarkoituksena on tukea liidien hoivaamista ja tunnettuuden ylläpitämistä. 

4. Arviointisivustot

Kolmannen osapuolen tuotearviot ja suositukset ovat arvokas lisä markkinoinnin ja myynnin työkalupakissa. Markkinointisuunnitelman osana olisikin hyvä pohtia, millaisella prosessilla asiakasarviot tuotetaan systemaattisesti relevanteille ja luotettaville arviointisivustoille.

Lisää käytännöllisiä  ja heti hyödynnettäviä liidivinkkejä löytyy 30 tehokasta markkinointi-ideaa liidigenerointiin -oppaasta sekä lisää liidejä myynnille -sivulta.

New call-to-action