<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miten inbound eroaa sisältömarkkinoinnista?

Miten inbound eroaa sisältömarkkinoinnista?

Inbound- ja sisältömarkkinointi vaikuttavat paperilla melkein samoilta asioilta. Mitä eroa niillä oikeastaan on?

Toisinaan markkinointimaailman termien merkitykset saattavat olla päällekkäisiä. Käsittelimme aiemmin blogissa inbound-markkinointia, jossa sisällöt ovat niin ikään keskiössä, mutta miten inbound eroaa sisältömarkkinoinnista?

Content Marketing Instituten perustajan Joe Pulizzin mukaan sisältömarkkinointi on ”strateginen markkinointitapa, joka keskittyy merkittävän, relevantin ja yhtenäisen sisällön luomiseen ja jakamiseen tarkoin määritellyn kohdeyleisön saavuttamiseksi – ja lopulta asiakkaiden saamiseksi".

Eli tuotteiden ja palveluiden pitchaamisen sijaan markkinoijat tarjoavat asiakkaiden houkuttelemiseksi hyödyllistä ja mielenkiintoista, ”valmista” sisältöä. Kuulostaa aika paljon inboundilta, eikö vain?

Sisältömarkkinoinnin alle ei kuitenkaan yleensä lasketa esimerkiksi verkkosivusuunnittelua eikä sähköposti- tai tapahtumamarkkinointia. Inboundin voidaan katsoa sisältävän nämä ja melkein kaikki muut markkinointikeinot.

Inbound mielletään yleensä laajemmaksi sateenvarjokäsitteeksi, jossa sisältömarkkinointi on vain yksi osa. Inbound on tavoitteellisempaa ja suunnitellumpaa, toisin sanoen sisältömarkkinointia vietynä vielä askeleen pitemmälle.

Miten inbound ja sisältömarkkinointi sitten toimivat yhdessä? Inbound tarvitsee kunnollisen sisältöstrategian sekä vaihtelevanlaista sisältöä toimiakseen, ja siksi yhtä ei voi olla ilman toista. Kokonaisvaltaisen inbound-strategian toteuttamiseksi tarvitaan sisällön lisäksi kuitenkin vahvaa asiakasymmärrystä, datan keräämistä ja analysointia sekä automaatioprosesseja.

Digiajan myötä markkinointi on kokenut valtavaa uudistusten myllerrystä. Vanhentuneita käsitteitä putoaa pois ja uusia nousee jatkuvasti tilalle. Jotkin niistä ovat jo vakiintuneita, toiset etsivät vielä paikkaansa. Varmaa on, että muutokset jatkuvat edelleen. Sen takia termistöä ei kannata lukea kuin Raamattua.

Lähteet: HubSpot, Content Marketing Institute