<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Inbound-markkinoinnin strategia

Inbound-markkinoinnin strategia

Tavoitteet, kohderyhmät ja taktiikat.

Inbound-markkinointistrategia

Tavoitteet, jotka tukevat liiketoimintaa

 

Inbound-markkinoinnin strategiassa lähdetään liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista ja rakennetaan niitä parhaiten tukeva markkinoinnin toteutuspaletti. Strategian osana muodostetaan kohderyhmät ja ostajapersoonat, sekä suunnitellaan niihin kohdistettavat aktiviteetit. Strategian osana markkinoinnin ydinviestit, tarjoomat, ostajapersoonat ja ostopolun vaiheet tunnistetaan. Tämän jälkeen luodaan ostajapersoonia puhutteleva sisältöstrategia jokaiseen asiakaspolun vaiheeseen, sekä laaditaan hakusanastrategia.

Sisältösuunnitelma ottaa kantaa toteutuksen tapoihin inbound-markkinointistrategiaa konkreettisemmalla tasolla. Sisältösuunnitelma luodaan siten, että siitä on apua resurssien allokoinnissa ja toiminnan suunnittelussa.

Kun inbound-markkinoinnin strategiassa on varmistettu, että markkinointi ajaa yrityksen yleisemmän strategian kanssa yhteneväisiä tavoitteita, toteutuksen ja tuottavuuden seuranta sekä markkinoinnin mittariston luominen on helpompaa.

In life, as in football, you won’t go far unless you know where the goalposts are

— Arnold H. Glasgow

Markkinoinnin tavoitteet

Tuottaako markkinointisi tarpeeksi tulosta? Käytetäänkö resurssit oikein?

Varaa aika ilmaiseen konsultaatioon.
Näin se toimii: 1. varaa aika kalenterista, 2. käytä 30 minuuttia online-palaveriin ja käydään tulokset läpi.
Konsultointi on luottamuksellista eikä velvoita sinua mihinkään.

Inbound-markkinointistrategia prosessina

Vaihe 1.

Tavoitteet

 

Inbound-markkinoinnin strategiassa tavoitteet laaditaan siten, että niillä tuetaan yrityksen yleisempiä liiketoiminnallisia tavoitteita. Ennen sitä on kuitenkin syytä penkoa olemassa olevaa dataa ja sitä, mitä aikaisemmin on tehty. Vaiheessa 1 tarkastellaan siis kertynyttä dataa ja tunnistetaan asiat, joita pystytään parantamaan. Mitä prosessin kohtaa optimoimalla tai parantamalla päästään toivottuun lopputulokseen? Vaiheessa analysoidaan esimerkiksi verkkosivuston liikennettä, liikenteen lähdettä, konversioita, aikaisempia kampanjoita, sekä myynnin ja markkinoinnin yhteistyön toimivuutta.

Osoittaako analyysi sen, että yrityksen tulee panostaa voimakkaasti verkkosivustoliikenteen lisäämiseen? Tällöin markkinoinnin panostukset voidaan kohdistaa hakusanaoptimointiin, sosiaalisen median mainontaan, blogisisältöjen luomiseen tai muuhun awareness-vaihetta tukeviin taktiikoihin. Metriikat, joita seurataan ovat silloin näyttökerrat, jaot, seuraajat ja maininnat. Vai osoittaako analyysi, että haasteet löytyvät liidien klousausvaiheesta? Tällöin on kannattavaa kohdistaa markkinoinnin resursseja voimakkaammin myynnin tukemiseen. Kehitetäänkö yksilöllisiä viestipohjia, rakennetaanko raportointia, tuotetaanko myyntiä tukevaa sisältöä vai kehitetäänkö sales playbookia?

info
Muista myös

Varmista, että tavoitteet on asetettu järkevästi. Hyödynnä tavoitteissa SMART-kategorisointia tai vastaavaa menetelmää, jolla saat tavoitteista täsmälliset. 

Lataa malli

Vaihe 2.

Ostopolku ja ostajapersoonat

 

Osana inbound-markkinoinnin strategiaa luodaan ostajapersoonat ja ostopolku.

Ostajapersoona on työkalu asiakasymmärrykseen. Persoona pohjataan dataan, haastatteluaineistoon, sekä valistuneeseen hypoteesiin. Persoona on työkalu, jonka avulla asetutaan potentiaalisen asiakkaan asemaan ja luodaan sisältöä, joka auttaa asiakasta ostopolun eri vaiheissa.

Ostopolku on vaiheistus, joka sisältää tiedon hankinnan, harkinnan ja päätöksenteon vaiheet.

Lue ostajapersoonista

Vaihe 3.

Sisällön auditointi

 

Sisällön auditoinnissa tunnistetaan ja kartoitetaan kaikki markkinoinnin käytettävissä olevat materiaalit sekä mahdolliset puutteet sisällössä. Millaista materiaalia muissa yksiköissä on tuotettu? Mitä löytyy pöytälaatikosta? Sisällön auditoinnissa sisällöt kategorisoidaan ostopolun vaiheisiin sekä ostajapersooniin. Samalla pohditaan minkä ostajapersoonan haasteen sisältö ratkaisee.

Sisällön auditoinnissa tunnistetaan tarpeet sisällön tuotannolle. Onko mahdollisesti tulossa tapahtumia tai projekteja, jotka vaativat sisällöntuotantoa? Millaisiin teemoihin ja kokonaisuuksiin sisällöt on mahdollista järjestellä?

info
Muista myös

Muista auditoida myös sosiaalisen median kanavat sekä sähköpostitse lähetetty markkinointiviestintä.

Vaihe 4.

Hakusanojen valinta

 

Hakusanaoptimointi on pitkäjänteistä. Optimoimalla sisältöä tunnistetuille ostajapersoonille ja varmistamalla, että sisältö on kohdennettua, relevanttia ja palvelevaa, parannetaan samalla myös sivuston mahdollisuuksia pärjätä listauksissa valituilla hakusanoilla.

Vaiheessa 4 valitaan hakusanat, joilla sivuston halutaan löytyvän hakukoneista sekä suunnitellaan sisältöklusterit, joihin sisältöä tuotetaan.

Muista myös

Tunnista helposti implementoitavat kehityskohteet sivuston hakusanaoptimointiin, ja kirjaa samalla ylös laajempaa jatkokehittämistä vaativat osa-alueet.

Vaihe 5.

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö sekä SLA

 

Ennen kampanjasuunnittelua on hyvä varmistaa, että myynti ja markkinointi ovat kartalla toistensa tekemisistä. Onko lead scoring tehty? Ovatko MQL ja SQL määritelty? Onko markkinoinnilla ja myynnillä keskinäinen SLA? Mitä liideille tapahtuu? Miten markkinoinnin automaatio ja myynnin prosessi synkkaavat?

Viisas selvittää nämä ennen, kuin ensimmäinen inbound-markkinointikampanja käynnistyy.

Vaihe 6.

Kampanjasuunnittelu ja sisältösuunnitelma

 

Kun tausta-aineisto on kerätty, analysoitu ja pureksittu, voidaan suunnitella markkinoinnin aktiviteetit ja yksityiskohtaisempi sisältösuunnitelma. Yksittäiselle kampanjalle valitaan tavoitteet sekä luodaan persoonaa puhutteleva hyödyllinen sisältö ja luovat elementit. Samalla suunnitellaan sisällön jakelu. Millä eri tavoilla samaa sisältöä voidaan hyödyntää? Missä kanavissa sisältöä nostetaan?

Etsimässä sopivaa kumppania?

Kerro meille mihin ongelmaan tai haasteeseen olet etsimässä ratkaisua. Autamme mielellämme.