<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miten inbound eroaa sisältömarkkinoinnista?

Toisinaan markkinointimaailman termien merkitykset saattavat olla päällekkäisiä. Käsittelimme aiemmin blogissa inbound-markkinointia, jossa sisällöt ovat niin ikään keskiössä, mutta miten inbound eroaa sisältömarkkinoinnista?

Content Marketing Instituten perustajan Joe Pulizzin mukaan sisältömarkkinointi on ”strateginen markkinointitapa, joka keskittyy merkittävän, relevantin ja yhtenäisen sisällön luomiseen ja jakamiseen tarkoin määritellyn kohdeyleisön saavuttamiseksi – ja lopulta asiakkaiden saamiseksi".

Eli tuotteiden ja palveluiden pitchaamisen sijaan markkinoijat tarjoavat asiakkaiden houkuttelemiseksi hyödyllistä ja mielenkiintoista, ”valmista” sisältöä. Kuulostaa aika paljon inboundilta, eikö vain?

Sisältömarkkinoinnin alle ei kuitenkaan yleensä lasketa esimerkiksi verkkosivusuunnittelua eikä sähköposti- tai tapahtumamarkkinointia. Inboundin voidaan katsoa sisältävän nämä ja melkein kaikki muut markkinointikeinot.

Inbound mielletään yleensä laajemmaksi sateenvarjokäsitteeksi, jossa sisältömarkkinointi on vain yksi osa. Inbound on tavoitteellisempaa ja suunnitellumpaa, toisin sanoen sisältömarkkinointia vietynä vielä askeleen pitemmälle.

Miten inbound ja sisältömarkkinointi sitten toimivat yhdessä? Inbound tarvitsee kunnollisen sisältöstrategian sekä vaihtelevanlaista sisältöä toimiakseen, ja siksi yhtä ei voi olla ilman toista. Kokonaisvaltaisen inbound-strategian toteuttamiseksi tarvitaan sisällön lisäksi kuitenkin vahvaa asiakasymmärrystä, datan keräämistä ja analysointia sekä automaatioprosesseja.

Digiajan myötä markkinointi on kokenut valtavaa uudistusten myllerrystä. Vanhentuneita käsitteitä putoaa pois ja uusia nousee jatkuvasti tilalle. Jotkin niistä ovat jo vakiintuneita, toiset etsivät vielä paikkaansa. Varmaa on, että muutokset jatkuvat edelleen. Sen takia termistöä ei kannata lukea kuin Raamattua.

Lähteet: HubSpot, Content Marketing Institute

Uusimmat postaukset

Miksi markkinointi rakastaa HubSpot-järjestelmää?

HubSpot on markkinoinnin ja myynnin järjestelmä, jonka tarkoituksena on kasvattaa yrityksen myyntiä. Tämä tehdään tuottamalla myynnille tuotteesta tai...

Sales Enablement: millaisia sisältöjä myynti tarvitsee?

Sales Enablement tarkoittaa teknologiaa, prosesseja ja sisältöjä, jotka auttavat myyntiä toimimaan tehokkaasti ja vauhdittamaan myyntiprosessia.

Ilmainen HubSpot CRM sisältää nyt sähköpostimarkkinoinnin työkalut

HubSpot CRM -järjestelmä yhdistää myynnin datan ja markkinoinnin automaation helposti hallittavaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi.

HubSpot julkaisi...

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi