<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miksi markkinointi rakastaa HubSpot-järjestelmää?

HubSpot on markkinoinnin ja myynnin järjestelmä, jonka tarkoituksena on kasvattaa yrityksen myyntiä. Tämä tehdään tuottamalla myynnille tuotteesta tai palvelusta kiinnostuneita kontakteja, liidejä. Siinä sivussa järjestelmä myös sujuvoittaa markkinoinnin arkea.

Monipuolinen työkaluvalikoima

HubSpotin tarjoama työkaluvalikoima on verrattain kattava. Keskeisimmät online-markkinoinnin tekemiset onnistuvat yhden luukun periaatteella. Systeemi sisältää verkkosivuston sisällönhallinnan, kampanjasivut sekä blogialustan, työvälineet sähköpostimarkkinointiin sekä sosiaalisen median sisällönhallintaan. Tämän lisäksi toimet ovat automatisoitavissa, mitattavissa ja personoitavissa.

Helppotajuinen raportointi ja analytiikka

HubSpot-järjestelmässä tehdyistä aktiviteeteista saatava analytiikka ja raportointi on helppotajuisessa muodossa, eikä sitä tulkitakseen tarvitse olla tilastotieteilijä. Seurantaa voi tehdä kampanjakohtaisesti tai yksittäisen sisällön osalta.

Marketing Dashboard antaa silmäyksen yleistilanteeseen ja näyttää esimerkiksi verkkosivuston kävijätilanteen kehittymisen, kontaktien karttumisen tilanteen sekä niistä konvertointuneiden asiakkaiden määrän tietyllä ajanjaksolla. Tämän lisäksi se kertoo yksittäisten aktiviteettien, kuten sähköpostiviestien ja blogipostausten tilanteen sekä analysoi kampanjasivujen toimivuutta.

Markkinointitekemisen yleiskuvan lisäksi HubSpotissa voi seurata yksittäisen kampanjan toimivuutta. Kampanjatasolla voi tarkastella esimerkiksi sosiaalisen median postausten konvertoitumista kampanjasivulle sekä myös maksettujen mainosten aikaansaamaa liikennettä. Toimivuutta voi tarkastella kampanjalle asetettuihin tavoitteisiin verrattuna.

Selkeästi seurattava data auttaa markkinoijaa kehittämään asiakasymmärrystään ja luomaan entistä puhuttelevampia sisältöjä.

Enemmän kuin softa

HubSpot on itse asiassa paljon enemmän kuin markkinointialusta tai markkinointiautomaatio. Softan sijaan se on kokonainen kulttuuri. Yksittäisen blogipostauksen tai somenoston sijaan tehdään sisältöstrategia, mutu-tuntuman korvaa tarkkaan pohditut asiakaspersoonat ja hakusana-analyysi.

Inbound-markkinoinnin ajattelun mukaan häiritsevä tuputtaminen ja asiakkaan keskeyttäminen kylmäkontaktointeineen ovat mennyttä maailmaa. Nyt huomiota ja vierailijavirtaa haetaan hyödyllisillä sisällöillä, joiden pariin asiakkat itse hakeutuvat. Tähän ajatteluun HubSpot-järjestelmä myös ohjaa.

Työkalut myynnille

Markkinointijärjestelmän lisäksi HubSpotilla on CRM, joka on ilmainen. CRM:n puolella kontakteja voi järjestellä, seurata ja niille voi kohdistaa myyntitoimia. Markkinoinnin tuottamat liidit saa siis suoraan tietokantaan, josta myynnin on helppo jatkaa niiden työstämistä.

HubSpot Sales on puolestaan myynnin työkalupakki, jonka perusversio on jälleen ilmainen. Sales yhdistää markkinoijan tai myyjän sähköpostilaatikon HubSpot CRM:ään ja mahdollistaa liidien kanssa vuorovaikuttamisen vaivattomasti niin, että jokainen toiminto tallentuu automaattisesti.

Myynnin ja markkinoinnin yhteispeli ei jää ainakaan järjestelmästä kiinni.

Lue, mitä kaikkea HubSpot sisältää.

Uusimmat postaukset

Inbound-markkinoinnilla laadukkaampia liidejä

HubSpot tutkii vuosittain maailmanlaajuisessa State of Inbound -raportissa tuhansien myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoiden mielipiteitä. Raportti selvittää...

Myynti + markkinointi = tehokasta strategiaa

HubSpotin vuosittain tekemä State of Inbound -tutkimus selvittää myynnin ja markkinoinnin tilaa maailmanlaajuisesti.

Ilmainen HubSpot CRM sisältää nyt sähköpostimarkkinoinnin työkalut

HubSpot CRM -järjestelmä yhdistää myynnin datan ja markkinoinnin automaation helposti hallittavaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi.

HubSpot julkaisi...

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi