<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verkkosivusto on yrityksen paras myyjä

Verkkosivusto on yrityksen paras myyjä

Verkkosivuston tulee mahdollistaa yrityksen kasvu, ei olla sen esteenä. Staattinen, hidas ja heikosti päivitettävä sivusto hankaloittaa vuorovaikutusta kontaktin kanssa. Miksi sivustot makaavat päivittymättöminä, eikä niiden potentiaalia myynnin, markkinoinnin ja kasvun kiihdyttäjänä hyödynnetä?

Verkkosivusto kohtaa asiakkaat jo paljon ennen kuin asiakas keskustelee myyjän tai muun yrityksen yhteyshenkilön kanssa. Se vastaa kysymyksiin, kerää kontakteja, myy ja asiakaspalvelee. Se houkuttelee vierailijoita, konvertoi niistä liidejä, vakuuttaa liidit tekemään päätöksen ja tulemaan asiakkaiksi. 

Tärkeä resurssi niin markkinoinnille kuin myynnille

Asiakaskäyttäytyminen ja tapa ostaa ovat muuttuneet. Tietoa vertaillaan ja etsitään itse verkosta. Myyjään ollaan yhteydessä vasta, kun myyntiprosessissa ollaan jo pitkällä.  Voidaankin hyvin ajatella, että verkkosivusto on yrityksen paras myyjä.

Verkkosivusto on myös yrityksen markkinoinnin hermokeskus. Se on usein ensimmäinen paikka, jonne ihmiset menevät, kun etsivät lisätietoa yrityksestä tai sen tuotteista ja palveluista. Verkkosivustolle ajetaan liikennettä sosiaalisen median kanavista, hakukoneista ja muista lähteistä. Verkkosivusto ilmentää yrityksen brändiä ja viestii sen arvoista sekä rakentaa työnantajamielikuvaa.

Sivustoja ei kehitetä aktiivisesti

Näiden näkökulmien valossa on hämmästyttävää, että tyypillisesti verkkosivustot ovat lähes koskematta ilman suuria päivityksiä jopa 1,5–2 vuotta julkaisun jälkeen. Luvut perustuvat GrowthDrivenDesign.com -sivuston teettämään tutkimukseen, jossa haastateltiin yli 350 sivustojen parissa työskentelevää toimistoa ympäri maailmaa. Saman tutkimuksen mukaan 42% markkinoijista tekee merkittäviä muutoksia sivustoihin vain kerran vuodessa, tai vielä harvemmin.

Website improvements statistic | Growth-Driven Design

Uudistaminen koetaan hankalaksi?

Verkkosivuston tulee mahdollistaa yrityksen kasvu, ei olla sen esteenä. Staattinen, hidas ja heikosti päivitettävä sivusto hankaloittaa vuorovaikutusta potentiaalisen asiakkaan kanssa. Miksi sivustot siis makaavat päivittymättöminä, eikä sivustojen täyttä potentiaalia myynnin ja markkinoinnin – kasvun – kiihdyttäjinä hyödynnetä? Ehkä siksi, että sivustojen uudistaminen koetaan niin työläänä, vaivalloisena ja kalliina projektina.

Näinhän se onkin. Perinteisesti verkkosivustoprojektit venyvät yli aikataulun ja budjetin. Sivuston rakentamiseen kuluu loputtomasti aikaa, eikä lopputuloksen toimivuudesta ole takeita. Lopputulokset pohjaavat olettamuksiin, joille ei etsitä tukea datasta.

Perinteisessä mallissa sivuston kustannukset painottuvat projektin alkuvaiheeseen, eikä maksaja voi olla varma, mitä rahalla saa. Ratkaisuja tehdään henkilökohtaisten olettamusten ja mielipiteiden pohjalta, mutta mikään ei näytä sitä, onko näillä liiketoiminnallista vaikutusta. Perinteisessä mallissa tavoitteet ja asiakasymmärrys ohitetaan yleensä kevyesti, samalla kun sivuston visuaalisen ilmeen varaan lasketaan valtavat odotukset. Koko prosessi pohjaa hypoteesiin, jota ei kuitenkaan todenneta oikeaksi tai vääräksi.

Growth-Driven Design muuttaa pelin

Näin ei tarvitse olla. Growth-Driven Design -menetelmä muuttaa olennaisesti tavan, jolla sivustoprojektit toteutetaan. Lataa Growth-Driven Design -opas, ja tiedät lisää.

Hyvä, selkeä ja toimiva verkkosivusto on satsaus, joka maksaa itsensä takaisin. Jokaisella pitäisi olla varaa selkeään, helposti ylläpidettävään ja jatkuvasti päivittyvään sivustoon, joka ajaa kasvua ja tukee yrityksen myynnillisiä tavoitteita. GDD-mallin avulla tästä utopiasta on mahdollisuus tulla todellisuutta.

Growth-Driven Design eBook – Prami Growth Agency

Lue myös: