<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Suoramainos – se aliarvioitu mainosmuoto

Suoramainos – se aliarvioitu mainosmuoto

Suoramainonta on usein aliarvioitu mainosmuoto. Suoramainonnalla on kattava peitto, ja kuluttajat suhtautuvat siihen yleensä positiivisesti.

Suoramainonta ei ole erityisen trendikästä, koska se ei ole digitaalista eikä saa aikaan "some-pöhinää". Suoraa ei kuitenkaan kannata pitää vain vanhojen partojen puuhasteluna.

Kun bannerisokeus iskee, printti pitää pintansa

Digissä lyhyt tuotantoaika ja nopea julkaisu mahdollistavat nopean reagoinnin erilaisiin markkinatilanteisiin. Myynnin kasvattamisen työvälineet ovat käytössä reaaliajassa. Painetussa formaatissa pidemmät tuotanto- ja jakeluajat vaativat ennakointiaikaa, mutta myös suoraa voi kuitenkin tuottaa ketterästi, kunhan prosessi on sujuva.

Painetussa suorassa pidemmän tuotantoajan kääntöpuolena on yleensä parempi huomioarvo. Posti viittaa tutkimukseen, jonka mukaan monimediakampanjassa suoran huomioarvo on peräti 49%, kun tv-mainonnan vastaava luku on vain 22%.

Suoramainonnalla on myös hyvä peitto: osoitteeton suoramainos tavoittaa Postin mukaan noin 80% kotitalouksista.

Positiivinen kiinnostus myös muuhun mainontaan

Kiinnostavinta suoramainonnan tehokkuudessa on kuitenkin se, että osoitteelliseen suoramainontaan suhtaudutaan myönteisesti. Monikanavaista ajattelua tukee myös havainto siitä, että mitä aktiivisempi suoramainontaa seuraava henkilö on, sitä kiinnostuneempi hän on vastaanottamaan etuja ja tarjouksia myös sähköpostitse.

Bannerit tuskin herättävät samanlaista positiivista kiinnostusta. Päinvastoin. Bannerisokeudesta ja bannereiden häiritsevyydestä kertoo esimerkiksi se, että Forbesin mukaan vuoteen 2015 mennessä jo 200 miljoonaa käyttäjää oli asentanut jonkinlaisen mainostentorjuntaohjelman.

Suora skaalautuu

Suoramainos on itse asiassa hyvin skaalautuva tuote. Siihen tuotetut sisällöt voidaan samalla kertaa usein hyödyntää myös digitaalisissa medioissa. Suoran jakelu voi olla monikanavainen: osoitteettoman ja osoitteellisen printin lisäksi sitä voidaan tarjota moneen muuntuvassa digitaalisessa muodossa.

Suoran sisällöt tulisikin aina synkata myös verkkosivujen call-to-actioneiksi, sähköpostimarkkinoinniksi, Facebook- ja Twitter-sisällöiksi sekä bannerimainoksiksi. Myös digitaalisilla katalogeilla on runsaat lukijayleisöt.

Kysymys kuuluukin: tilaisitko seuraavalla kerralla pelkän bannerin sijaan jotain muutakin?

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä juuri sinulle toimiva paketti!