<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Smarketing: myynnin ja markkinoinnin yhteistyö vaatii työtä, mutta palkitsee

Smarketing: myynnin ja markkinoinnin yhteistyö vaatii työtä, mutta palkitsee

6 konkreettista ajatusta, jotka helpottavat myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

Markkinoinnin tehtävä on helpottaa myyntiä. Silloin homma sujuu, kun markkinointi ja myynti toimivat hyvin yhteen. Parhaimmillaan kahdesta irrallisesta tiimistä syntyy yksi tuottoa takova kokonaisuus. Molemminpuolinen palaute auttaa kehittämään tekemistä, tehostamaan toimintaa sekä parantamaan laatua. Tässä on konkreettisia ajatuksia, jotka helpottavat myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

1. Jaettu data

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä helpottaa, kun molemmat tiimit tarkastelevat ja käyttävät samaa dataa. Yhteinen, jaettu data mahdollistaa kattavan raportoinnin. Yhdistä markkinoinnin ja myynnin teknologia (ja miksei asiakaspalvelunkin teknologia) yhteen läpinäkyvään CRM-järjestelmään.

2. Yhteiset tavoitteet

Markkinoinnin tavoitteiden tulisi kattaa sekä liidien määrälliset että laadulliset tavoitteet. Myyntiä taas tulisi mitata sekä liidien klousauksesta että liidien työstämisestä. Jälkimmäinen varmistaa, että markkinoinnin liidituotantoon käyttämät resurssit eivät valu hukkaan. 

3. Avoin kommunikaatio

Avoimella kommunikaatiolla ja toisen osaamista kunnioittavalla yhteistyöllä pääsee pitkälle. Varmista, että myyntitiimillä on palautekanava, jota pitkin he voivat kertoa ajatuksiaan markkinoinnin liidituotannosta ja liidien laadusta. Palaute on tärkeää, jotta markkinointi voi kehittää liidituotantoansa mahdollisimman myyntikelpoisen materiaalin aikaansaamiseksi. Markkinointi voi oppia paljon myynniltä. Myynnin pitää päästä vaikuttamaan markkinoinnin tuottamiin sisältöihin, oli kyseessä sitten perinteinen white paper tai vaikkapa yrityksen verkkosivut. 

4. Tarkkuutta terminologiaan

Varmista, että markkinointi ja myynti jakavat saman käsitteistön.

Liidi: Tunnistettu kontakti, joka on osoittanut kiinnostuksensa yritystä kohtaan.

Ideal Customer Profile: Ihanneasiakas. Millaisia asiakkaita yritys tavoittelee?

Marketing Qualified Lead: MQL on markkinoinnin kvalifioima liidi. MQL:n arvioidaan olevan potentiaalisempi asiakas kuin muiden liidien. Kvalifiointi voi tapahtua esimerkiksi tiettyjen sivujen selailun, sisältöjen latauksien tai muiden määriteltyjen kriteerien perusteella. 

Sales Qualified Lead: Myynnin kvalifioima liidi. Potentiaalisen asiakkaan tarve on tunnistettu, ja yrityksellä on tarjota siihen ratkaisu. Potentiaalinen asiakas on ilmaissut halukkuutensa keskustella myynnin kanssa.

5. Tarkastele samaa sales funnelia

Järkevästi rakennettu myynnin funnel tarjoaa markkinoinnille arvokasta analysoitavaa siitä, milloin prospektit jämähtävät tiettyyn vaiheeseen tai putoavat pois myynnin funnelista. Millainen sisältö on tarpeen, jotta potentiaalinen asiakas saa lisäarvoa ja haluaa jatkaa keskusteluja myynnin kanssa? Näkökulma auttaa markkinointia tuottamaan parempaa sisälltöä paitsi itselleen, myös myynnille.

5. Ideoi yhdessä

Myynti on kontaktissa potentiaalisten asiakkaiden kanssa päivittäin. Markkinoinnille on äärettömän arvokasta saada tietoonsa edes palanen prospektien kanssa käydyistä keskusteluista ja keskusteluissa esitetyistä kysymyksistä. Millaista sisältöä myynti haluaisi jakaa potentiaalisille asiakkaille, millaisiin kysymyksiin voitaisiin tarjota vastaus jo verkkosivustolla?

Yhteisen ideoinnin voi järjestää esimerkiksi jaetulla dokumentilla, lyhyellä yhteisellä ideointisessiolla tai tarkoitukseen pyhitetyllä Slack-kanavalla. 

6. Jaettu sisältökalenteri

Muista pitää myynti ajantasalla markkinoinnin tuottamista sisällöistä. Toteutustapa tähän voi olla vaikkapa jaettu sisältökalenteri, josta uusimmat tuotetut sisällöt ovat helposti nähtävillä. Lataa valmis sisältömatriisipohja, jota voit käyttää avuksi.

Haluatko kehittää liidituotantoasi?