<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miten kasvumarkkinoinnin teknologiastack kannattaa rakentaa?

Miten kasvumarkkinoinnin teknologiastack kannattaa rakentaa?

Mitä tahansa halutaan tehostaa, siihen löytyy työkalu. Mutta rakentaako markkinoinnin työkalupakki erillisistä työkaluista vai yhdestä järjestelmästä?

Automaatio ja erilaisten teknologioiden käyttö on yleistynyt viime vuosina räjähdysmäisesti sekä markkinoinnin että myynnin tehtävissä. Eri työkaluja on markkinoilla paljon, ja monet niistä ovat SaaS-pohjaisia. Niiden käyttöönottokin on siis suhteellisen helppoa ja edullista.

Monella yrityksellä onkin teknologiapakissaan työkaluja markkinoinnin automaatioon, verkkosivuston rakentamiseen, sisältöjen optimoimiseen ja kohdentamiseen, mainontaan, sosiaalisen median sisältöjen julkaisemiseen, analytiikkaan ja mittaamiseen, sisäiseen ja ulkoiseen yhteydenpitoon ja yhteistyöhön, sähköpostimarkkinointiin, testaamiseen, arviointeihin ja asiakasdatan rikastamiseen – vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Oikeastaan voisi sanoa, että mitä tahansa työhönsä liittyvää asiaa myyjälle tai markkinoijalle tulee mieleen tehostaa, siihen löytyy kyllä työkalu.

Chiefmartec.comin Marketing Technology Landscape 2019 kertoo alan hurjasta kasvuvauhdista. Ensimmäisessä infograafissa vuonna 2011 erilaisia teknologioita oli maailmanlaajuisesti noin 150. Vuoden 2019 infograafista oli loppua jo tila kesken, sillä teknologioita oli yli 7000. Eikä vauhti näytä hidastuvan, uusia työkaluja syntyy reipasta vauhtia.

marketing-technology-landscape-2019

Yksi alusta vai monta työkalua?

Kannattaako yrityksen koota myynnin ja markkinoinnin teknologiastackinsa irrallisista työkaluista, vai valita yksi alusta, jolla hoitaa kaiken? Miten valita omalle yritykselle ja omaan käyttöön se paras työkalu?

Yksi pirstaleisen, jokaiseen markkinoinnin tai myynnin "vaivaan" erikseen hankitun työkalun varaan rakennetun teknologiastackin haasteista on valinnan vaikeus. Yli seitsemästä tuhannesta työkalusta on lähes mahdotonta seuloa niitä itselle parhaita vaihtoehtoja kokeilematta työkaluja ensin. Tämä vie aikaa ja resursseja. Usein myös hinnoittelu on rakennettu niin, että vain osa hyödyllisistä ominaisuuksista sisältyy freemium-lisenssiin. Lopputuloksena voi olla se, että yrityksellä on samaan tarpeeseen jopa useita päällekkäisiä työkaluja, tai yritys maksaa lisenssiä työkalusta jota ei käytetä.

Jos hyvin käy, työkalut pelaavat yhteen, niitä ei ole liikaa eikä niistä myöskään makseta päällekkäisiä kustannuksia. On kuitenkin muistettava, että alan parhaimmat työkalut sisältävät mitä luultavimmin paljon huippuunsa hiottuja ominaisuuksia, joista kannattaa ottaa kaikki lisäarvo irti. Puoliteholla käytetyistä työkaluista saa harvoin täyttä liiketoimintahyötyä. Tehokas hyödyntäminen taas tarkoittaa yleensä sitä, että jonkun täytyy osata käyttää työkalua tarpeeksi hyvin. Löytyykö talosta resursseja paneutua syvällisesti jokaisen työkalun sielunelämään, jotta työkalupakkia osataan myös käyttää?

Yksi järjestelmä vai monta erillistä työkalua

Plussia

Miinuksia

Jos työkalu on valmiiksi tuttu, perehtymiseen ei kulu aikaa. 

Eri työkalut toimivat omalla logiikallaan, jokaiseen pitäisi paneutua kunnolla. Monen uuden työkalun opettelu ja yhteensovittaminen vie aikaa, vaivaa ja rahaa. 

Kun teknologiastackin kokoaa itse, ei tarvitse sitoutua yhteen järjestelmään, vaan kokonaisuuden hallinnan vapaus (ja vastuu) jää itselle.

Irrallisista työkaluista kootussa paletissa kaikkea dataa ei välttämättä saa yhteensopivaksi mitenkään, sillä jotkut työkalut mittaavat asioita eri tavalla kuin toiset.

Aloituskustannukset pysyvät maltillisina erityisesti silloin, kun hyödynnetään ilmaisia tai ainakin hyvin edullisia työkaluja.

Vaikka ilmainen työkalu voi alkuun olla toimiva ratkaisu, usein ne oikeasti hyödylliset ominaisuudet ovat premium-hinnoittelun takana. Kustannukset saattavat karata käsistä.

Kun järjestelmän kokoaa halutuista työkaluista itse, siihen saa mukaan juuri ne työkalut, joita tarvitsee.

Erillisten järjestelmien avulla on mahdotonta hahmottaa kokonaiskuvaa markkinoinnin toimivuudesta. Raportointiin joutuu todennäköisesti rakentamaan oman custom-ratkaisun, kenties vielä erillisen raportointityökalun avulla.

 

Yhtenäinen teknologiapaletti mahdollistaa datan täysimittaisen hyödyntämisen ja nostaa asiakaskokemuksen keskiöön

Jokaiseen myynnin tai markkinoinnin vaivaan erikseen hankitun työkalun sijaan vaihtoehtona on all-on-one -systeemi, kuten esimerkiksi HubSpot.

HubSpotin teknologiapaletti perustuu siihen ajatukseen, että yksi yhtenäinen liiketoimintaa tukeva teknologia luo parhaat edellytykset liiketoiminnan menestykselle. Siksi HubSpotin ekosysteemissä kaikki kontaktit ja heidän tekemänsä toimenpiteet, yrityksen viestintäkanavat ja data ovat saman sateenvarjon alla.

Jotta markkinointia ja myyntiä pystytään tekemään tehokkaasti, kaiken datan pitää olla saatavissa yhdestä paikasta, ja kaikkien työkalujen tulee toimia saumattomasti yhteen.

Myös asiakaskokemus pysyy kautta linjan yhtenäisenä, eikä esimerkiksi sähköpostiviestin tai chat-ikkunan ulkoasuja tarvitse paikkailla kikkakolmosilla.

Kenties kuitenkin tärkeintä yhtenäisessä järjestelmässä on se, että markkinointi ja myynti saavat aidon 360-näkymän sekä markkinoinnin funneliin että potentiaalisen asiakkaan matkaan siinä. Myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä helpottaa täysi läpinäkyvyys, sillä molemmat tarkastelevat samaa dataa.

Markkinoinnin tuottavuuden seurantaa sekä datan hyödyntämistä markkinoinnin kehittämisessä auttaa puolestaan se, että data on aidosti yhdessä järjestelmässä, ja se on myös aidosti yhteensopivaa. Sähköpostinotifikaatiot eri järjestelmiin pölyä keräämään jääneistä kontakteista jäävät historiaan. Raportointi tulee paketin mukana, eikä erillisiä näkymiä tarvitse rakentaa, tai dataa haalia kasaan vaivalloisesti useasta eri lähteestä.

Mitä asioita markkinoinnin ja myynnin teknologialla pitäisi pystyä tekemään?

Kun yritys alkaa miettiä oman kasvumarkkinoinnin teknologiastackinsa rakentamista, on hyvä ensin pohtia, millaisia asioita teknologialla pitäisi saada tehtyä. Monet yritykset lähtevät liikkeelle näistä:

  1. Omien verkkosisältöjen (esimerkiksi sivusto, blogi) julkaisu ja ylläpito
  2. Sähköpostimarkkinointi
  3. Mittaaminen ja analytiikka
  4. Käyttäjäkokemuksen parantaminen ja optimointi
  5. Sosiaalinen media
  6. Asiakkuudenhallinta
  7. Hakukoneoptimointi
  8. Mainonta
  9. Projektinhallinta
  10. Yhteistyö ja viestintä

Esimerkiksi yllämainittu Marketing Technology Landscape listaa työkaluja eri kategorioiden mukaan, ja työkalujen vertailussa hyvänä apuna ovat globaalit arviointisivustot, kuten G2 ja Capterra. Vertailussa kannattaa ottaa huomioon työkalujen integraatiomahdollisuudet. Vaikka suurin osa työkaluista toimiikin sujuvasti yhdessä vähintään integraatiotyökalu Zapierin kautta, on eri työkalujen käytössä aina olemassa yhteensopimattomuuden riski. Kun taustatyö on tehty huolella, on työkalujen käyttöönottokin sujuvampaa.