<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä inbound-markkinointi on?

Mitä inbound-markkinointi on?

Mitä inbound-markkinointi on, kenelle se sopii ja miten sitä tehdään?

Inbound on pohjimmiltaan merkityksellisen ja hyödyllisen sisällön tarjoamista käyttäjille, olivatpa ne sitten satunnaisia vierailijoita, liidejä tai olemassa olevia asiakkaita. Inbound sopii erityisesti yrityksille, jotka haluavat kasvattaa verkkosivuliikennettä ja lidejä sekä parantaa ROIta ja asiakastyytyväisyyttä.

Perinteinen markkinointi on markkinoijalähtöistä ja usein häiritsevää. Siinä yritykset keskittyvät nimenomaan uusien asiakkaiden löytämiseen. Teknologinen kehitys on tehnyt perinteisen markkinoinnin tavoista tehottomampia ja kalliimpia. Tietyistä numeroista tulevien puheluiden estäminen on vaikeuttanut cold callingia, tallentavat digilähettimet tekevät tv-mainonnasta tehottomampaa ja roskapostifiltterit blokkaavat massasähköpostit. Kyllä näissäkin kanavissa viesti saattaa edelleen mennä perille, mutta siitä saa maksaa enemmän.

Perinteiset menetelmät voivat olla käteviä markkinoijille, mutta ne eivät tarjoa kovin kummoista kokemusta vastaanottajalle, potentiaaliselle asiakkaalle. Inbound-markkinointi kääntää tämän mallin päälaelleen, sillä se on nimenomaan asiakaskeskeistä.

Miten inboundia sitten tehdään?

Houkuttelu

Ensin sinun täytyy jollain tavalla saada kävijät houkuteltua sivuillesi, jolloin heistä tulee vierailijoita. Tavallisimpia ja toimivimpia tapoja vierailijoiden keräämiseksi ovat kiinnostavat blogikirjoitukset ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. Älä unohda SEOa.

Konvertointi

Kun olet saanut sivuillesi vierailijoita, seuraava askel on muuntaa ainakin osa heistä liideiksi. Vierailijoiden yhteystietojen saamiseksi sinun on tarjottava heille vastineeksi jotakin mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä. Se voi olla vaikkapa e-kirja, tietopaketti tai ilmainen kartoitus, melkein mitä tahansa asiakkaalle arvokasta sisältöä. Tärkeitä konvertoinnin työkaluja ovat call-to-action -nappulat, yhteystietolomakkeet ja laskeutumissivut.

Klousaus

Nyt kun olet herättänyt oikeanlaisten vierailijoiden mielenkiinnon ja konvertoinut joitakin heistä liideiksi, sinun on aika muuntaa niistä potentiaalisimmat asiakkaiksi. Älä ahdistele liidejä, vaan pyri auttamaan heitä eteenpäin. Klousaamisen ajoittamisessa kannattaa käyttää apuna markkinoinnin automaation työkaluja, esimerkiksi luomalla workflow ja hyödyntämällä CRM:ää.

Huolenpito

Et voi unohtaa asiakastasi, vaikka hän olisikin jo laittanut nimen paperiin ja maksanut laskun. Hyvää inboundia tekevä yritys jatkaa yhteydenpitoa ja auttaa ja ilahduttaa asiakkaitaan, jotta heistä tulee eräänlaisia promoottoreita yritykselle. Huolenpitovaiheessa kannattaa hyödyntää asiakaskyselyitä, tarkkailla somea ja tarjota asiakkaille älykkäästi mukautuvaa sisältöä.