<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kenelle inbound-markkinointi sopii?

Kenelle inbound-markkinointi sopii?

Inbound-markkinointi sopii kaikenlaisille yrityksille, mutta toimiakseen kunnolla se vaatii niiltä tiettyjä piirteitä.

Lähtökohtaisesti inbound-markkinointi sopii melkein kaikenlaisille yrityksille, mutta toimiakseen kunnolla se vaatii niiltä tiettyjä piirteitä. Tässä siis pari ajatusta, jotka toivottavasti antavat vastauksia kysymykseen: millaiselle yritykselle inbound sopii?

1. Yritykselle, joka haluaa tarjota asiakkaalle ratkaisuja

Perinteinen markkinointi koetaan usein häiritseväksi. Inbound kääntää tämän asetelman ympäri tarjoamalla hyödyllistä ja relevanttia sisältöä silloin, kun asiakas itse sitä tarvitsee ja etsii. Inbound-ajattelussa keskiössä ei siis ole yritys ja sen tuotteet tai palvelut, vaan asiakas ja hänen tarpeensa.

2. Yritykselle, joka haluaa ymmärtää asiakkaita ja heidän käyttäytymistään

Inboundissa digitaalisen markkinoinnin aktiviteetit asemoidaan vastaamaan asiakkaan päätöksentekoprosessia. Juuri asiakasymmärrys onkin inbound-ajattelun kulmakivi. Markkinointi itsessään tuottaa tietoa, joka yleensä auttaa kehittämään asiakasymmärrystä. Tekeminen on kuitenkin huomattavasti tehokkaampaa silloin, kun ollaan alusta saakka perillä siitä, ketä tavoitellaan missäkin ostoprosessin vaiheessa ja millä keinoin. Kun asiakkaan haasteet, toiveet ja tarpeet on tunnistettu, oikean ratkaisun tarjoaminen on huomattavasti helpompaa.

3. Yritykselle, joka haluaa ajatella markkinointia tavoitteellisesti

Inbound-markkinoinnin taustalla ovat liiketoiminnalliset tavoitteet. Tavoitteen saavuttamiseksi voi olla tarpeen keskittyä toimiin, jotka lisäävät liikennettä verkkosivustolle tai asioihin, joilla jo saavutetuista kävijöistä saadaan tuotteesta tai palveluista kiinnostuneita liidejä. Joka tapauksessa tekemisen taustalla on oltava jokin tarve ja tavoite.

4. Yritykselle, jolla on kiinnostusta seurata markkinointiaktiviteettiensa toimivuutta

Inbound sopii parhaiten yrityksille, jotka haluavat tietää millaisen vastineen kulloisetkin markkinoinnin aktiviteetit saavat. Paraneeko hakukonenäkyvyys sisällöntuotannon myötä? Löytävätkö potentiaaliset asiakkaat verkkosivustollesi? Onnistuuko sivusto konvertoimaan kävijöitä potentiaalisiksi liideiksi? Miten liidi pääsee prosessissa eteenpäin, mahdolliseksi asiakkaaksi? Inboundissa markkinoinnin automaatio yhdistää langanpätkät sisältömarkinoinnin, liidigeneroinnin, sähköpostimarkkinoinnin, sosiaalisen median aktiviteettien, analytiikan ja myynnin välillä.

5. Yritykselle, joka on valmis arvioimaan omaa tekemistään tulosten valossa

Inboundissa analytiikka mahdollistaa sen, että tekeminen on ymmärryksellä ja datalla johdettua. Kylmän datan avulla mitataan helposti markkinoinnin tehokkuutta sekä paikannetaan heikot kohdat. Suurimman hyödyn saa, jos on valmis arvioimaan objektiivisesti omaa tekemistään ja tekemään tarvittavat muutokset silloin, kun jokin kohta prosessissa ei toimi.

Inbound ei siis vaadi ihmeitä – tavoitteellisuutta, analyyttisyyttä ja kiinnostusta asiakkaan tarpeista kylläkin.