<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inbound-markkinointi teknologiayrityksille

Lisää liideja ja kasvua myyntiin.

Teknologiayritykset

Lisää liidejä ja kasvua

 

Inbound-lähtöinen markkinointistrategia on usein kustannustehokas lähestymistapa, verrattuna ostettuun näkyvyyteen pohjaavaan markkinointistrategiaan. Teknologia- ja SaaS-yritykset toimivat usein sektorilla, joka on erittäin kilpailtu.

Customer Lifetime Value

Kasvavien teknologia- tai SaaS-yritysten erityisenä haasteena ovat usein skaalautuvuuteen liittyvät asiat, uusien asiakkaiden hankinta ja asiakkuuksien jatkuvuuden varmistaminen.

Ominaista erityisesti SaaS-yrityksille on lisäksi se, että asiakkuuden elinkaari määrittää palvelusta saatavaa tuottoa, jolloin asiakkuuden arvo muodostuu sen elinkaaren mukaan. Jos asiakas on tyytyväinen, hän jatkaa palvelun käyttämistä, mahdollisesti pitkäänkin. Jos asiakas taas on tyytymätön, palvelun käyttö ennemmin tai myöhemmin lakkaa. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkuuden hankintaan kulunut investointi muodostuu ensimmäistä vaihtoehtoa suuremmaksi. Usein SaaS-yritysten markkinoinnin keskiössä ovatkin sekä asiakkuuden hankinta että asiakkuuden pitäminen.

Miten inbound vastaa haasteeseen?

Vastaus on "the flywheel". Inbound-metodologia näkee markkinoinnin, myynnin ja asiakassuhteista huolehtimisen syklisenä prosessina, sen sijaan, että toimet olisivat toisistaan irralliset. Syklinen lähestyminen eroaa perinteisemmästä funnel-ajattelusta myös siinä, että prosessilla ei nähdä olevan selkeää alkua ja loppua, vaan vaiheet nivoutuvat ja seuraavat toisiaan jatkumona.

Delight-vaihe keskittyy erityisesti asiakkuuksista huolehtimiseen, lisäarvon tuottamiseen ja asiakkuuksien elinkaaren pidentämiseen. 

Inbound FlywheelInboundissa pyritään ansaitsemaan asiakkaan luottamus ja luomaan pitkäkestoinen suhde. Tämä tukee asiakkuuden elinkaaren pysymistä mahdollisimman pitkänä ja yritykselle tuottavana.

Attract

Sisältöä, joka houkuttelee uusia verkkosivustokävijöitä ja liidejä

Engage

Lisäarvoa, näkemystä ja osaamista, jonka avulla rakennetaan luottamukseen pohjautuva suhde potentiaalisen asiakkaan kanssa.

Delight

Ensiluokkaisen asiakaskokemuksen tarjoamista, joka tuottaa aitoa lisäarvoa. Autetaan asiakkaita pääsemään tavoitteisiinsa ja tulemaan näin yrityksesi suosittelijoiksi ja puolestapuhujiksi.

 

Lataa inbound-markkinoinnin opas teknologiayrityksille

 

Lue lisää

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

Voit koska tahansa ottaa yhteyttä, jos asia kiinnostaa tai haluat tietää siitä lisää.