<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Palvelut ja hinnat

Euro hintalappu

Vaikuttavaa markkinointia yrityksille, jotka haluavat pärjätä kilpailijoitaan paremmin

Autamme parantamaan yrityksesi tunnettuutta ja hankkimaan yrityksellesi uusia asiakkaita. Luomme yrityksesi markkinoinnille vahvan strategisen pohjan. Saavuta kilpailuetua markkinoinnin ja myynnin teknologiasta.

Yksittäiset toimeksiannot

Kun tarvitset nopeasti lisäkäsiä markkinoinnin toteuttamiseen, myynnin aktiviteetteihin tai apua HubSpot-teknologian kanssa.

1 tunti

100 €

 • Markkinointiautomaation muokkaaminen
 • Pop-up-lomake liidigenerointia varten
 • Ajanvarauskalenteri verkkosivuille
 • Call-to-action -kehotteiden lisääminen sivustolle
 • Sosiaalisen median viestien luominen
 • HubSpot Live Chat (asetukset & käyttöönotto)
 • HubSpot-kampanjan perustaminen
 • Topic clusterin luominen ja sisältöjen linkitys
 • Tiedostojen lisääminen HubSpotiin
 • Aktiivisten ja staattisten HubSpot CRM-listojen luominen
 • HubSpot Marketplace templaten asennus
 • HubSpot-integraatiot muihin järjestelmiin
 • HubSpot-konsultointi ja -tuki
 • Muut suppeat toimeksiannot

5 tuntia

475 €

 • Yksittäisen verkkosivun ulkoasun suunnittelu
 • Blogikirjoitus, kuvittaminen ja julkaisu
 • SEO-analyysi ja raportointi
 • Google Ads -kampanja
 • Facebook Ads -kampanja
 • LinkedIn-kampanja
 • HubSpot-verkkosivun koodaus
  (Landing Page, Website Page)
 • Markkinointiautomaation rakentaminen
  (HubSpot Workflows)
 • Myynnin sähköpostiautomaatio
  (HubSpot Sequences)
 • Chatbotin ja viestien rakentaminen
  (HubSpot Chatflows)
 • Sähköpostimarkkinointi asiakaskannalle
  (HubSpot Email)
 • HubSpot-markkinointianalytiikan raportointi
 • Asiakaskysely

10 tuntia

900 €

 • HubSpot-blogin tekninen toteutus
  (HubSpot Blog Post template & Listing Page template)
 • Pilarisivun sisällöntuotanto
 • Pilarisivun tekninen toteutus HubSpotissa
 • Case Study tai asiakastarinan sisällöntuotanto
 • Growth Driven Design Launch Pad -verkkosivuston ulkoasun suunnittelu
 • Ebookin suunnittelu ja tuotanto pdf-muotoon
 • HubSpot CRM onboarding
 • HubSpot Sales Hub onboarding
 • HubSpot Service Hub onboarding &
  Customer Journey Mapping workshop
 • HubDB-tietokannan perustaminen

Tee toimeksianto

Lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeella tai ota suoraan yhteyttä: pirkka@prami.fi
tai +358 40 590 5622. Käydään briiffi läpi ja laitetaan hihat heilumaan.

Projektit

Varmista oikea viesti, oikeassa kanavassa, oikeaan aikaan toimivan markkinoinnin strategian avulla. Anna verkkosivuston toimia vahvana pohjana markkinoinnille ja myynnille.

 
Markkinoinnin strategia

Markkinoinnin strategialla luodaan pohja markkinoinnin tehokkaalle toteuttamiselle. Projektin aikana asetetaan liiketoiminnallisesti järkevät tavoitteet markkinoinnille ja määritellään niille hyvät mittarit. Samalla luodaan ideaaliasiakkaan profiili, ostajapersoonat ja ostopolku. Strategian osana auditoidaan markkinoinnin sisällöt, muotoillaan ydinviestit ja kartoitetaan sisältötarpeet. Strategiatyössä tunnistetaan lisäksi tarpeet markkinoinnin ja myynnin yhteistyön kehittämiselle.

Asiakkaan halutessa pakettiin sisältyy HubSpot-teknologian käyttöönotto. Myynnin ja markkinoinnin teknologian käyttöönotossa luodaan tilit, määritellään asetukset sekä pohjat ja varmistetaan, että teknologia on käyttövalmis. Paketti sisältää myös avainkäyttäjien kouluttamisen. Huomaathan, että hintaan ei sisälly HubSpot-teknologian lisenssimaksua. Lue, miksi HubSpot kannattaa hankkia sertifioidulta kumppanilta.

Hinta alkaen 3 500 €
Markkinoinnin strategia
Palaset paikoilleen
 • Tavoitteet
 • Mittarit
 • Ydinviestien ja positioinnin kirkastus
 • Benchmarkit
 • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyön kehitystarpeiden kartoitus
Asiakasymmärryksen kasvattaminen
 • Ideaaliasiakkaan määrittely
 • Ostajapersoonan luominen
 • Ostopolun määrittely
Tehokas toteutus
 • Sisältöjen auditointi
 • Sisältötarpeiden kartoitus
 • Hakusanastrategia
 • Quick wins
Teknologian käyttöönotto
 • Tilit ja asetukset
 • Tekniset yksityiskohdat ja migraatiot
 • Tarvittavat templatet
 • Avainkäyttäjien koulutus
Verkkosivustot

Verkkosivusto on yrityksesi tärkein myyjä. Sen tehtävä on ajaa yrityksen kasvua. Verkkosivustouudistuksessa määritellään sivuston tavoitteet ja kohderyhmät, analysoidaan data, luodaan sisältöstrategia ja tarvittavat sivupohjat sekä suunnitellaan sivuston ulkoasu.

Toteutamme sivustoprojektit pääsääntöisesti ketterän kehityksen menetelmällä. Se jakautuu Launch Pad -vaiheeseen, jossa sivusto rakennetaan ja julkaistaan, sekä jatkokehitysvaiheeseen, jonka kestoksi suosittelemme vähintään 3 kuukautta. Jatkuvan kehityksen aikana sivustoa laajennetaan ja jatkokehitetään käyttäjädataan pohjaten. Toteutamme verkkosivustot pääasiassa HubSpot CMS -alustalle.

Hinta alkaen 5 000 €
Hubspot-CMS-iMac
Strategia
 • Tavoitteet ja mittarit
 • Asiakasymmärrys
 • Nykyisen sivuston ja sisällön auditointi
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Sisällön suunnittelu
 • Ideointi ja priorisointi
Launch Pad
 • Sivuston tekninen toteutus
 • Sisällöntuotanto
 • Sivuston julkaisu
Jatkuva kehittäminen
 • Sivuston optimointi tai laajentaminen
 • Datan keruu ja analysointi
 • Hypoteesien testaus

Markkinointi palveluna

 Autamme yritystäsi saamaan lisää liidejä, hankkimaan uusia asiakkaita ja pitämään huolta nykyisistä asiakkaista. Saat käyttöösi oman Growth-tiimin ja valintasi mukaisen määrän pisteitä kuukaudessa käytettäväksi strategian mukaisiin aktiviteetteihin.

Sitoutumiskammo? Ei haittaa. Voit peruuttaa milloin vain – ei kysymyksiä.

Start

2000 € / kk

20 pistettä / kk

 •  Yrityksille, jotka kaipaavat  lisäresursseja markkinoinnin tehostamiseksi. 
 • Hyvä lähtökohta pienemmille yrityksille, joissa tuloksellista markkinointia ei ole aikaisemmin tehty.

Build

3500 € / kk

40 pistettä / kk

 • Yrityksille, jotka haluavat markkinoinnille toimivan perustan. 
 • Kasvata yrityksesi tunnettuutta, lisää liikennettä verkkosivustollesi ja aloita liidigenerointi myynnin helpottamiseksi.

Grow

5000 € / kk

60 pistettä / kk

 • Yrityksille, jotka janoavat kasvua ja tuloksia.
 • Saat yrityksellesi tehokkaan liidigenerointikoneiston, ja toimivat prosessit markkinoinnin ja myynnin yhteistyöhön.

Accelerate

8000 € / kk

100 pistettä / kk

 • Yrityksille, jotka tarvitsevat tehokkaan kokonaisratkaisun.
 • Kansainvälisty tai markkinoi usealla kielellä. Kytke markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu yhteen, ja luo 360-näkymä teknologian avulla.

Mitä kaikkea me tehdään?

Paljon kaikkea, ei kuitenkaan ihan kaikkea. Jos jokin askarruttaa, ota yhteyttä.

business-billboard
Liidigenerointikampanjat

Hanki enemmän ja laadukkaampia liidejä markkinoinnin avulla, ja helpota myynnin työtä. Paranna yrityksesi tunnettuutta, ja houkuttele uusia asiakkaita monikanavaisten liidigenerointikampanjoiden avulla.

design-mug
Visuaalinen suunnittelu

Paranna yrityksen houkuttelevuutta kehittämällä visuaalista ilmettä. Suunnittelemme yritysilmeitä ja toteutamme yritysilmeen uudistuksia. Suunnittelemme verkkosivustojen sekä käyttöliittymien ulkoasuja. Toteutamme myös muuta graafista suunnittelua.

typewriter
Sisällöntuotanto

Vakuuttavaa sisällöntuotantoa, jonka avulla lisäät yrityksesi tunnettuutta ja asiantuntijuutta. Tuotamme blogisisältöjä, referenssejä, asiakastarinoita, tutkimuksia, verkkosivuston sisältöjä sekä sisältöjä sosiaaliseen mediaan.

business-handshake-deaL-1
Sales Enablement

Smarketing, myynnin ja markkinoinnin yhteistyön kehittäminen, myyntiprosessin kehittäminen ja muokkaus.

account-text-data
Asiakasymmärrys

Kasvata asiakasymmärrystä organisaatiossa, jotta voit viestiä kohdennetummin sekä myydä ja palvella paremmin. Luomme ostajapersoonat ja kartoitamme ostopolun. Työ toteutetaan haastattelemalla organisaation sisäisiä ja ulkoisia kontakteja.

smiley-love
Sosiaalinen media

Luomme asiantuntijaorganisaatiolle soveltuvan sisältöstrategian, ja tuotamme sisältöjä sosiaaliseen mediaan.

megaphone-1
Mainonta sosiaalisessa mediassa

Tavoita oikea kohderyhmä tehokkaasti. Teemme sosiaalisen median mainontaa LinkedIniin, Facebookiin, Instagramiin sekä Twitteriin.

business-search-laptop
Hakusanamainonta

Hanki lisää liikennettä ja liidejä hakukonemainonnan avulla. Tuotamme kustannustehokasta ja strategista hakusanamainontaa.

email-love-letter
Sähköpostimarkkinointi

Tavoita kontaktit sähköpostitse. Luomme sähköpostimarkkinoinnin kokonaisuuksia, joiden avulla hoivaat kontaktejasi lähemmäs asiakkuutta.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, jutellaan lisää.

Workshopit ja koulutukset

 
Inbound-markkinoinnin perusteet

Koulutuksessa käydään läpi inbound-markkinoinnin perusteet, metodologia sekä parhaat tavat inbound-markkinoinnin toteuttamiseen.

 • Mitä inbound-markkinointi on?
 • Mihin se perustuu?
 • Mitkä ovat inbound-markkinoinnin peruskäsitteet?
 • Mitä inbound-markkinoinnin tekeminen vaatii?
 • Kenelle inbound-markkinointi sopii?

1500 €

Sisältösuunnitelma

Workshopissa muodostetaan inbound-markkinoinnin sisältösuunnitelma. Ennen workshopia tehdään ennakkotehtävä.

 • Millaista sisältöä yrityksellä tai organisaatiolla on nyt?
 • Miten sisältö toimii?
 • Onko sisällöntuotannossa katvealueita?
 • Millaista sisältöä tarvitaan?
 • Millainen on hyvä sisältökalenteri?
 • Miten sisällöntuotantoa voi ulkoistaa?
 • Miten yrityksen sisäiset asiantuntijat saadaan sitoutettua mukaan sisällöntuotantoon?
 • Millaiset tavoitteet sisällölle tulisi asettaa ja miten sitä tulisi mitata?

1500 €

HubSpot-teknologian käyttöönotto ja käyttäjäkoulutus

Workshopissa käydään läpi HubSpot-teknologian käyttöönottoon liittyvät vaiheet ja annetaan yleiskatsaus käyttäjille siitä, miten teknologiaa käytetään.

 • Miten käyttöön ottoon tulisi valmistautua?
 • Mitä se vaatii?
 • Miten käyttöönotto etenee?
 • Mitä HubSpot-teknologialla voi tehdä ja miten yleisimmät toiminnot toimivat?

1500 €

FAQ: usein kysyttyjä kysymyksiä

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä

Voit koska tahansa ottaa yhteyttä, jos asia kiinnostaa tai haluat tietää lisää. 

mock-up