<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Markkinoinnin palvelut ja hinnat

Markkinoinnin palvelut ja hinnat Prami Growth Agency

Älykästä ja vaikuttavaa markkinointia yrityksille, jotka haluavat pärjätä kilpailijoitaan paremmin

Autamme parantamaan yrityksesi tunnettuutta ja hankkimaan yrityksellesi uusia asiakkaita. Houkuttelemme tekijöitä taloon ja rakennamme organisaatiollesi kiinnostavaa työnantajamielikuvaa. Luomme yrityksesi markkinoinnille vahvan strategisen pohjan. Autamme saamaan kilpailuetua markkinoinnin ja myynnin teknologiasta. Näin pääset alkuun:

 
Nykytilan analyysi

Ilmainen

Analyysi

Hyvä markkinointi tuottaa tulosta. Mutta paljonko sen tulisi tuottaa, ja miten tuottavuutta seurataan? Analyysissa kartoitetaan yrityksesi markkinoinnin nykytila sekä annetaan ehdotuksia tuottavuuden parantamiseen ja sen seurantaan. Analyysi kestää 30 min.

Tavoitteet

Ilmainen

Tavoitteet

Millaista kasvua yritys tavoittelee, ja minkä osuuden siitä pitäisi olla markkinoinnin tuottamaa? Mitä muuta markkinoinnilla halutaan saada aikaan? Tavoitekeskustelu toimii pohjana yrityksellesi räätälöidylle ratkaisuehdotukselle ja kestää 30 min.

Ehdotus

Räätälöity ja yksilöllinen

Ehdotus

Jos  näyttää siltä, että meillä saattaisi olla ratkaisu yrityksesi haasteisiin, on aika edetä seuraavaan vaiheeseen. Saat yrityksellesi räätälöidyn, strategistin laatiman ehdotuksen tehokkaimmasta ratkaisusta, jolla tavoitteisiin päästään. 

Paljonko markkinoinnin tulisi tuottaa?

Luo vahva pohja tekemiselle ja ota kaikki irti teknologiasta

Markkinoinnin strategiavaiheen tavoitteena on mahdollistaa oikea viesti, oikeassa kanavassa, oikeaan aikaan tehokkaasti käytetyillä resursseilla. Vahva pohja mahdollistaa ennustettavan kasvun.

 

Inbound-markkinointi

Markkinoinnin strategia
Hinta alkaen 3500 €

Strategiavaiheessa luodaan pohja markkinoinnin tehokkaalle toteuttamiselle. Asetetaan liiketoiminnallisesti järkevät tavoitteet markkinoinnin tekemiselle ja määritellään niille hyvät mittarit. Osana strategiatyötä luodaan markkinoinnin ideaaliasiakkaan profiili (ICP), ostajapersoonat ja ostopolku. Samalla kartoitetaan markkinoinnin sisällöt, ydinviestit ja haarukoidaan sisältötarpeet. Strategiatyössä tarkastellaan alan benchmarkit, hakusanavolyymit ja tunnistetaan tarpeet markkinoinnin ja myynnin yhteistyön kehittämiselle.

1. Palaset paikoilleen
 • Tavoitteet
 • Mittarit
 • Ydinviestien ja positioinnin kirkastus
 • Benchmarkit
 • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyön kehitystarpeiden kartoitus
3. Tehokas toteutus
 • Sisältöjen auditointi
 • Sisältötarpeiden kartoitus
 • Hakusanastrategia
 • Quick wins
2. Asiakasymmärryksen kasvattaminen
 • Ideaaliasiakkaan profiilin määrittely
 • Ostajapersoonan luominen
 • Ostopolun määrittely
Markkinoinnin strategia

Inbound-markkinointi

Markkinoinnin strategia + markkinoinnin ja myynnin teknologia
Hinta alkaen 3500 €

Pakettiin kuuluu markkinoinnin strategian lisäksi myynnin ja markkinoinnin teknologian käyttöönotto. HubSpot-teknologian käyttöönotossa luodaan tilit, määritellään asetukset sekä pohjat ja varmistetaan, että teknologia on käyttövalmis. Paketti sisältää avainkäyttäjien kouluttamisen. Huomaathan, että hintaan ei sisälly HubSpot-teknologian lisenssimaksua. Lue, miksi HubSpot kannattaa hankkia sertifioidulta kumppanilta.

Markkinoinnin strategia + markkinoinnin ja myynnin teknologia
1. Palaset paikoilleen
 • Tavoitteet
 • Mittarit
 • Ydinviestien ja positioinnin kirkastus
 • Benchmarkit
 • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyön kehitystarpeiden kartoitus
3. Tehokas toteutus
 • Sisältöjen auditointi
 • Sisältötarpeiden kartoitus
 • Hakusanastrategia
 • Quick wins
2. Asiakasymmärryksen kasvattaminen
 • Ideaaliasiakkaan profiilin määrittely
 • Ostajapersoonan luominen
 • Ostopolun määrittely
4. Teknologian käyttöönotto
 • Tilit ja asetukset
 • Tekniset yksityiskohdat ja migraatiot
 • Tarvittavat templatet
 • Avainkäyttäjien koulutus

Growth-Driven Design

Strategia + kasvun mahdollistava verkkosivusto
Hinta alkaen 5000 € + jatkuva kehitys 600 €/kk

Paketti sisältää  strategiaosuuden lisäksi kasvun mahdollistavan verkkosivuston. Verkkosivusto on yrityksesi tärkein myyjä, jonka tehtävä on tuottaa. Sivustouudistuksessa määritellään sivuston tavoitteet ja kohderyhmät, analysoidaan data, luodaan sisältöstrategia ja tarvittavat sivupohjat sekä suunnitellaan sivuston ulkoasu. Projekti jakautuu Launch Pad -vaiheeseen, jossa sivusto rakennetaan ja julkaistaan, sekä vähintään kolmen kuukauden jatkokehitysvaiheeseen, jossa sivustoa laajennetaan ja jatkokehitetään käyttäjädataan pohjaten. Toteutamme verkkosivustot pääasiassa HubSpot CMS -alustalle ketterällä Growth-Driven Design -menetelmällä.  

1. Strategia
 • Tavoitteet ja mittarit
 • Asiakasymmärrys
 • Nykyisen sivuston ja sisällön auditointi
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Sisällön suunnittelu
 • Ideointi ja priorisointi
3. Jatkuva kehittäminen
 • Sivuston optimointi ja laajentaminen
 • Datan keruu ja analysointi
 • Hypoteesien testaus
2. Launch Pad
 • Sivuston tekninen toteutus
 • Sisällöntuotanto
 • Sivuston julkaisu
Growth-Driven Design -verkkosivusto

Vaikuttavaa toteutusta – markkinointi palveluna

Varmista markkinoinnin laadukas toteuttaminen yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn palvelupaketin avulla. Hanki apukäsiä sisällöntuotantoon, kampanjoiden luomiseen, mainontaan ja some-viestintään. Autamme yritystäsi saamaan lisää liidejä, hankkimaan uusia asiakkaita ja pitämään huolta nykyisistä asiakkaista. Saat käyttöösi oman Growth-tiimin ja valintasi mukaisen määrän pisteitä kuukaudessa käytettäväksi strategian mukaiseen markkinoinnin tuotantoon.

 
Inbound Build

Build

3500 € / kk

40 pistettä / kk

 • Kasvata yrityksesi tunnettuutta
 • Lisää liikennettä verkkosivustollesi
 • Systemaattisuutta sisällöntuotantoon

 

Tutustu pakettiin
Inbound Grow

Grow

5000 € / kk

60 pistettä / kk

 • Lisää liikennettä verkkosivustollesi
 • Lisää laadukkaita liidejä 
 • Toimivuutta prosesseihin
 • Tehokkuutta myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön
Tutustu pakettiin
Inbound Accelerate

Accelerate

8000 € / kk

100 pistettä / kk

 • Tehokkuutta liidituotantoon
 • Enemmän uusia asiakkaita
 • Tyytyväisempiä nykyisiä asiakkaita
 • Tehot irti myynti- ja markkinointikoneistosta
Tutustu pakettiin

Muut markkinoinnin palvelut

Valitse näistä, kun tavoitteesi ovat selkeät ja tarvitset apua vain tietyssä markkinoinnin tai myynnin osa-alueessa.

Visuaalinen suunnittelu
Visuaalinen suunnittelu

Paranna yrityksen houkuttelevuutta visuaalista ilmettä kehittämällä. Suunnittelemme yritysilmeitä ja toteutamme niiden uudistuksia. Suunnittelemme verkkosivustojen sekä käyttöliittymien ulkoasuja. Toteutamme myös muuta graafista suunnittelua.

Markkinointikampanjat
Markkinointikampanjat

Lisää myyntiä ja hanki enemmän ja laadukkaampia liidejä markkinoinnin avulla. Paranna yrityksesi tunnettuutta ja houkuttele työntekijöitä taloon monikanavaisten markkinointikampanjoiden avulla.

Sales Enablement
Sales Enablement

Kehitä myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. Suunnittelemme ja muokkaamme myyntiprosessistasi toimivan ja autamme parantamaan myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä. Tuotamme sisältöjä myyntiprosessin eri vaiheisiin.

Asiakasymmärrys
Asiakasymmärrys

Kasvata asiakasymmärrystä organisaatiossa, jotta voit viestiä kohdennetummin sekä myydä ja palvella paremmin. Luomme ostajapersoonat ja kartoitamme ostopolun. Työ toteutetaan haastattelemalla organisaation sisäisiä ja ulkoisia kontakteja.

Sosiaalinen media
Sosiaalinen media

Viesti asiantuntevasti ja herätä luottamusta sosiaalisessa mediassa. Luomme asiantuntijaorganisaatiolle soveltuvan sisältöstrategian, ja tuotamme sisältöjä sosiaaliseen mediaan.

Sisällöntuotanto
Sisällöntuotanto

Lisää yrityksesi tunnettuutta ja asiantuntijuutta vakuuttavalla sisällöntuotannolla. Tuotamme blogisisältöjä, referenssejä, case studyjä, tutkimuksia, verkkosivuston sisältöjä sekä sisältöjä sosiaaliseen mediaan.

Mainonta sosiaalisessa mediassa
Mainonta sosiaalisessa mediassa

Tavoita oikea kohderyhmä tehokkaasti. Teemme sosiaalisen median mainontaa LinkedIniin, Facebookiin, Instagramiin sekä Twitteriin.

Hakusanamainonta
Hakusanamainonta

Hanki lisää liikennettä ja liidejä hakukonemainonnan avulla. Tuotamme kustannustehokasta ja strategista hakusanamainontaa.

Sähköpostimarkkinointi
Sähköpostimarkkinointi

Tavoita kontaktit sähköpostitse. Luomme sähköpostimarkkinoinnin kokonaisuuksia, joiden avulla hoivaat kontaktejasi lähemmäs asiakkuutta ja pidät olemassa olevat asiakkaasi ajan tasalla.

Kiinnostaako jokin näistä palveluista?

Kerro lisää tarpeestasi, niin katsotaan, miten voisimme auttaa.

Workshopit ja koulutukset

 

Koulutus

Inbound-markkinoinnin perusteet

Koulutuksessa käydään läpi inbound-markkinoinnin perusteet, metodologia sekä parhaat tavat inbound-markkinoinnin toteuttamiseen.

 • Mitä inbound-markkinointi on?
 • Mihin se perustuu?
 • Mitkä ovat inbound-markkinoinnin peruskäsitteet?
 • Mitä inbound-markkinoinnin tekeminen vaatii?
 • Kenelle inbound-markkinointi sopii?

1500 €

Workshop

Sisältösuunnitelma

Workshopissa muodostetaan inbound-markkinoinnin sisältösuunnitelma. Ennen workshopia tehdään ennakkotehtävä.

 • Millaista sisältöä yrityksellä tai organisaatiolla on nyt?
 • Miten sisältö toimii?
 • Onko sisällöntuotannossa katvealueita?
 • Millaista sisältöä tarvitaan?
 • Millainen on hyvä sisältökalenteri?
 • Miten sisällöntuotantoa voi ulkoistaa?
 • Miten yrityksen sisäiset asiantuntijat saadaan sitoutettua mukaan sisällöntuotantoon?
 • Millaiset tavoitteet sisällölle tulisi asettaa ja miten sitä tulisi mitata?

1500 €

Workshop

HubSpot-teknologian käyttöönotto ja käyttäjäkoulutus

Workshopissa käydään läpi HubSpot-teknologian käyttöönottoon liittyvät vaiheet ja annetaan yleiskatsaus käyttäjille siitä, miten teknologiaa käytetään.

 • Miten käyttöönottoon tulisi valmistautua?
 • Mitä se vaatii?
 • Miten käyttöönotto etenee?
 • Mitä HubSpot-teknologialla voi tehdä ja miten yleisimmät toiminnot toimivat?

1500 €

FAQ: usein kysyttyjä kysymyksiä

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä

Voit koska tahansa ottaa yhteyttä, jos asia kiinnostaa tai haluat tietää siitä lisää. 

mock-up