<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

KUMPPANI KASVUUN

HubSpot partner agency

Tuemme asiakkaitamme HubSpot-teknologian tehokkaassa implementoinnissa ja autamme käytännön haasteissa.

Varaa tapaaminen

Mitä HubSpot-kumppanit tekevät?

HubSpot-kumppaniohjelmaan valitut toimistot ovat sertifioituja palveluntarjoajia ja konsultteja, jotka auttavat HubSpot-teknologiaan liittyvissä asioissa.

HubSpot Solutions Partner Program on maailmanlaajuinen ohjelma, johon kuuluu yrityksiä yli sadasta eri maasta. Kumppaniohjelmaan valittujen yritysten on täytettävä tietyt kriteerit ja suoritettava kumppaniyrityksille suunnatut sertifioinnit. Kumppaniohjelmaan kuuluvat yritykset löytyvät HubSpot Solutions Directory -portaalista.

Osa Solutions Partner Program -yrityksistä on keskittynyt HubSpot-alustan ja teknologialisenssien jälleenmyyntiin. Osa taas on erikoistunut HubSpot-teknologiaan, sekä palveluihin, jotka tukevat teknologian hyödyntämistä.

Partner Agency -toimistot tarjoavat esimerkiksi markkinoinnin palveluja, toteuttavat verkkosivustoja HubSpot-alustalle, eri Hubien käyttöönoton konsultointia, tai tarjoavat vaikkapa integraatiopalveluja. 

TÄTÄ TEEMME

Prami Growth Agency

Prami Growth Agency on kuulunut HubSpot Solutions Partner -ohjelmaan vuodesta 2015 asti. Meidän painopisteemme on HubSpot-teknologian konsultoinnissa ja myynnin, markkinoinnin sekä verkkosivustojen tekemisessä HubSpot-alustaa hyödyntäen. 

Kolme tapaa ottaa HubSpot käyttöön

Miten yritys saa HubSpotin käyttöön? Implementointiin on kolme eri vaihtoehtoa. "Hubit" voi ottaa käyttöön itse, HubSpotin avustamana tai HubSpot-kumppanin avulla.

HubSpot Marketing Hub

1. Ota käyttöön itse

Hubin implementointi itsenäisesti voi olla järkevää esimerkiksi Free tai Starter-lisenssien kohdalla tai silloin, jos yritys haluaa testailla ja tutkailla ominaisuuksia edullisemmalla lisenssillä ennen esimerkiksi Professional-lisenssin hankintaa. 

2. Käytä HubSpotin onboarding-palvelua

HubSpot tarjoaa Marketing Hubin implementointiin onboarding-konsultointia Professional ja Enterprise -lisensseihin. Onboarding on maksullinen.

HubSpotin onboarding-palvelu on luonteeltaan konsultatiivinen: varsinainen tekeminen jää yritykselle itselleen. Lisäksi se on standardoitu prosessi, jossa tietyt asiat tehdään kaavanmukaisesti. Yrityskohtainen räätälöinti tai yrityksen lähtökohtien analysointi jää yritykselle itselleen.

3. Käytä implementoinnissa apuna HubSpot-kumppania

HubSpotin käyttöönotossa hyödynnetään yleensä HubSpot-kumppania silloin, kun halutaan varmistaa, että yrityskohtaiset tarpeet ja prosessit tulevat huomioiduksi. Implementointi sisältää yleensä geneerisen opastuksen ja neuvomisen lisäksi varsinaista tekemistä: rakennetaan automaatioita, sähköpostipohjia, landing pageja ja luodaan kampanjoita, raportteja sekä dashboardeja.

Jokainen HubSpot partner agency päättää itse mitä heidän tarjoamaan implementointiin sisältyy. Meillä Marketing Hubin implementoinnissa luodaan samalla tavoitteet ja konkreettinen, aktiviteettitasoinen markkinoinnin suunnitelma. Implementointi voi sisältää asiakkaan tilanteesta riippuen go-to-market strategian. Lisäksi suunnittelemme ja toteutamme pilottikampanjan, jonka kokemukset huomioidaan prosessissa. Meillä implementointi pitää sisällään myös käyttäjien koulutuksen ja määrittelyjen dokumentoinnin, jotta asiakkaan on helppo jatkaa teknologian tehokasta käyttöä itsenäisesti.

HubSpot CMS Hub eli HubSpot-verkkosivustot

1. Ota käyttöön itse

HubSpot CMS Hubin käyttöönotto tarkoittaa HubSpot-alustalle luodun verkkosivuston rakentamista. Jos tähän puuhaan ryhtyy itse, tulee talosta löytyä HubSpot-kehittäjä.

HubSpotin Marketplacesta löytyy valmiita maksuttomia ja maksullisia teemoja, joiden avulla sivustoa voi rakentaa. Verkkosivuston rakentaminen on erityisosaamista vaativa kokonaisuus, vaikka käytössä olisikin teema, jonka pohjalta sivusto (ja sen mahdollistava kustomoitava child theme) luodaan. Lisäksi teeman valinnassa kannattaa olla fiksu, sillä teeman kustomointi voi olla yllättävän työlästä.

2. Käytä HubSpotin migraatiopalvelua

HubSpot tarjoaa maksullista migraatiopalvelua, jonka avulla yrityksen nykyinen sivusto siirretään uudelle alustalle. Palvelu on luonteeltaan puhtaasti tekninen: olemassaoleva sivusto siirtyy juuri sellaisena kuin se on.

Migraatio ei ota kantaa sivuston parantamiseen tai kehittämiseen, tai huomioi esimerkiksi sitä, kuinka helppoa sisällöntuottajien on jatkossa päivittää sivustoa tai luoda uusia sisältöjä.

Parhaiten migraatiopalvelu toimii yksinkertaisissa asioissa kuten blogin siirtämisessä uuteen alustaan. 

3. Käytä apuna verkkosivustoihin erikoistunutta HubSpot-kumppania

Ellei kyseessä ole yksittäiselle kampanjalle luotu landing page tai muu suppea pilotti, on tämä vaihtoehto yleensä järkevin.  

Osa HubSpot-kumppanitoimistoista tekee pelkästään valmiiden teemojen tuunauksia, osa kehittää itse. Vertaile siis palveluntarjoajat huolella ja pyydä referenssit. Varmista samalla, että kumppani kuuluu HubSpotin kehittäjäyhteisöön, ja sertifikaatit ovat ajantasalla.

HubSpot-verkkosivustot ovat Prami Growth Agencyn erityisosaamista.

Toteutamme sivustoja sekä kokonaan räätälöitynä ratkaisuina, valmiin teeman child-teemana, tai voimme luoda yritykselle kokonaan oman teeman. Tarkoituksenmukaisin vaihtoehto valitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Sivustoprojekteihimme sisältyy koko paketti: verkkosivuston strategia, visuaalinen suunnittelu, konversiopolkujen suunnittelu, UI-suunnittelu, koodaaminen, testaaminen, sisältöjen luominen. Lisäksi huomioimme sivuston merkityksen osana myynnin ja markkinoinnin kokonaisuutta, mahdollisia automaatioita sekä CRM:n hyödyntämisen sivustossa.  

HubSpot Sales Hub

1. Ota käyttöön itse

Sales Hubin ottaminen käyttöön itse voi olla järkevää Free tai Starter -lisenssien kohdalla, silloin, kun yritys tai yksittäinen työntekijä haluaa testailla, hyödyntää tiettyä työkalua ja tutustua alustaan. 

2. Käytä HubSpotin onboarding-palvelua

HubSpot tarjoaa maksullista onboarding-palvelua Professional ja Enterprise -lisensseihin. 

Kuten muidenkin tuotteiden kohdalla, myös Sales Hubin osalta palvelu on neuvova ja  konsultatiivinen: varsinainen tekeminen jää yritykselle itselleen. 

3. Hyödynnä HubSpot-kumppania 

Kumppanitoimistoa hyödynnetään yleensä silloin, kun halutaan varmistaa, että implementoinnissa huomioidaan yrityksen strategia ja tavoitteet, ja kehitetään toimintaa.

HubSpot Sales Hub -järjestelmän käyttöönotto ei ole tekninen harjoitus, vaan melkein aina tarvitaan vähintäänkin prosessien tarkastelua, usein puuttuvien prosessien luontia. Siirtymä Sales Hubiin voi myös tarkoittaa siirtymää pois jostakin toisesta järjestelmästä. Tällöin on tärkeää määritellä se, mitkä toimintatavat, luokitukset, automaatiot tai myynnin mittarit pidetään, ja mitä asioita jatkokehitetään. Vahvalla projektinhallinnalla ja ketterällä otteella taklataan myös mahdolliset muutoksen mukaantuomat skeptiset äänenpainot.

Eri kumppanitoimistot päättävät itse kuinka kattava tai kevyt heidän tarjoamansa Sales Hub -implementointi on. Me lähestymme asiaa näiden periaatteiden kautta:

 1. järjestelmän tuottama lisäarvo tulee osoittaa heti
 2. järjestelmän ylikustomoinnilla ei heikennetä toimintalogiikkaa
 3. yrityksen tulee pystyä jatkamaan alustan hyödyntämistä itsenäisesti implementoinnin jälkeen

Sales Hubin implementointi rakentuu yrityksen tarpeista käsin. Toiset tarvitsevat enemmän ohjausta esimerkiksi myynnin prosessien luomiseen, toisilla tarpeet ovat suppeammat. Prosessia edistetään systemaattisesti hyväksi koetun mallin mukaisesti, joko suppeampana tai laajempana projektina.

Tärkeintä on, että Sales Hub tuo lisäarvoa alusta asti niin koko organisaatiolle, myynnin johdolle, kuin yksittäisen myyjän arkeenkin.

HubSpot Services Hub

1. Ota käyttöön itse

Service Hub kannattaa ottaa käyttöön itsenäisesti esimerkiksi silloin, jos yksittäinen asiakaspalveluhenkilö haluaa testata vaikkapa tiketöintiä, live chattia tai jotakin muuta Service Hubin Free tai Starter -lisenssien työkalua ketterästi. 

Lisäksi Service Hubin käyttöönotto voi onnistua hyvin itsenäisesti, jos yrityksellä on vahvaa osaamista muusta HubSpot-alustasta.

2. Käytä HubSpotin onboarding-palvelua

Myös Service Hubiin on saatavilla maksullinen onboarding-palvelu HubSpotilta. 

Myös näiden osalta varsinainen tekeminen jää yrityksen itsensä vastuulle, ja palvelu on neuvova ja konsultatiivinen. 

3. Kumppani avuksi

Kumppanien puoleen käännytään yleensä silloin, kun tekniseen implementointiin tarvitaan asiantuntemusta, tai halutaan kehittää toimintoja, seurattavuutta tai prosesseja. 

Monet Service Hubin osa-alueet liittyvät itse asiassa yrityksen verkkosivustoon. Halutaanko asiakkaalle esimerkiksi antaa mahdollisuus luoda asiakaspalvelulle tiketti suoraan verkkosivustolta? Halutaanko sivustolla hyödyntää chatbotia, tai luoda erityisesti asiakkaille rajoitettu sisältökokonaisuus? 

Service Hubin ajatuksena on helpottaa asiakaspalvelun työtä, ja vähentää manuaalisen tekemisen tarvetta. Yksi elementti tähän on knowledge base, asiakkaiden tietopankki. Myös knowledge basen luomisessa auttaa se, jos kumppanilla on kokemusta HubSpot-verkkosivustoista.

Me lähestymme Service Hubin käyttöönottoa seuraavien periaatteiden kautta:

 1. järjestelmästä tulee saada lisäarvoa heti
 2. ymmärretään asiakkaan tarpeet ja
 3. mahdollistetaan self service -asiointi loogisten sisältökokonaisuuksien ja oikea-aikaisen viestinnän avulla
 4. hyödynnetään synergia muista Hubeista

Myös Service Hubin kohdalla on tärkeää, että yritys on kyvykäs jatkamaan järjestelmän käyttöä itsenäisesti implementoinnin jälkeen. Huolellinen dokumentaatio ja käyttäjien koulutus ovat siis tärkeitä.

Lisenssin hankinta: hankitko itse vai HubSpot-kumppanin kautta?

HubSpot-lisenssien hankintaan on kaksi mahdollisuutta: yritys voi ostaa lisenssin itse suoraan HubSpotilta, tai hankkia sen HubSpot-kumppaniyrityksen kautta. 

Lisenssin hankinta kumppaniyrityksen kautta kannattaa silloin, kun

 • et ole varma millainen lisenssi sopii yrityksesi tarpeisiin parhaiten
 • hankit myös muita palveluja HubSpot-toimistolta
 • käytät HubSpot-toimistoa teknologian implementoinnissa
 • haluat varmistaa, että teknologia implementoidaan yrityksesi omista lähtökohdista parhaalla mahdollisella tavalla

HubSpot-kumppaniyritys saa lisenssimyynnistä komission. Lisenssimyynti on tärkein määrittävä tekijä myös sille, millä tasolla kumppaniyritys on HubSpot-kumppaniohjelmassa. 

Näkökulmamme

Prami Growth Agencyn pääasiallinen fokus ei koskaan ole ollut HubSpot-lisenssien maksimaalinen jälleenmyynti. Me keskitymme HubSpot-alustan implementointiin niin, että se palvelee yrityksen strategiaa ja tavoitteita. Autamme luomaan markkinoinnille ja myynnille tehokkaan strategian. Lisäksi toteutamme kasvuun tähtäävää markkinointia, verkkosivustoja sekä myynnin palveluja.

Tehokkain ei aina ole kallein lisenssi

Haluamme, että asiakkaillamme on järkevät ja tarpeenmukaiset työvälineet vaikuttavan ja tehokkaan markkinoinnin, myynnin sekä asiakaspalvelun toteuttamiseen. Aina tähän ei tarvita kalleinta mahdollista HubSpot-lisenssiä, vaan jokaisen lähtökohdista tarkoituksenmukaisinta pakettia.

Välillä eri HubSpot-tuotteita kannattaa niputtaa, sillä sitä kautta voi saada sekä kustannushyötyjä että lisää ominaisuuksia silti pysyen järkevissä kustannuksissa.

Muista myös, että aina voi upgreidata.

Jos haluat, että autamme lisenssihankinnassa, teemme sen mielellämme. Ota yhteyttä tai varaa palaveri alla olevasta kalenterista.

NÄIN LIIKKEELLE

HubSpot-konsultti käytössäsi

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä missä tahansa HubSpot-kysymyksessä. Jos me emme osaa auttaa, tiedämme varmasti kuka osaa.

Hyödy HubSpotista

hubspot-solutions-partner-gold

HubSpot-kumppani vuodesta 2015

Kokemusta, osaamista ja näkemystä. Haluamme, että teknologia tuo asiakkaillemme lisäarvoa, alusta asti.

Pyydä tarjous