<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
prami-arrows-2

HubSpot-teknlogian käyttöönotto

Käyttöönotto itse vai kumppanilta?

HubSpot-teknologian käyttöönotto:

2 vaihtoehtoa

HubSpot Marketing Hub, Sales Hub ja Service Hub -teknologiat voi hankkia kahdella tavalla. Suoraan itse HubSpotilta tai sertifioidun HubSpot Solutions Partner -ohjelmassa mukana olevan kumppanin kautta.

Suoraan HubSpotilta

Jos lisenssin ja käyttöönoton hankkii itse HubSpotin kautta, HubSpot hoitaa onboarding-prosessin. Onboarding on  tuotteesta ja lisenssin tasosta riippuen maksullinen. Se painottuu teknologian käyttöön. HubSpot ei toteuta strategiaa tai sisältöjä.

Kumppanin kautta

Jos lisenssin ostaa kumppanin kautta, kumppani auttaa teknologian implementoinnissa. Koska toimimme asiakkaidemme strategisena kumppanina, toteutamme osana käyttöönottoa myös strategiaa, prosessien kehittämistä ja sisältöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että osaksi onboardingia saa siis esimerkiksi liidigenerointikampanjan ja case studyjä.

Kun onboarding tapahtuu kumppanin avulla, kumppani hinnoittelee onboardingin kustannukset ja määrittelee sen sisällön. Se, mitä onboarding sisältää vaihtelee kumppaneittain. Tässä mallissa HubSpot ei enää laskuta onboardingia, vaan kumppani vastaa siitä, että teknologia on asiakkaalle käyttövalmis. Molemmissa malleissa asiakas vastaa itse lisenssimaksuista. 

HubSpot Solutions Partner -ohjelmassa mukana olevilla kumppaneilla tulee olla voimassa olevat sertifioinnit HubSpot-teknologiasta. Kumppaneilta edellytetään jatkuvaa kouluttautumista. Ohjelmassa mukana olevat saavat myös ennakkotietoa tulevista tuoteominaisuuksista ja voivat osallistua beta-testaukseen. 

Prami Growth Agency

HubSpot-teknologian onboarding

Meille on ensiarvoisen tärkeää, etteivät asiakkaamme jää teknologian kanssa yksin. Teknologian lisäksi tarvitaan hyvät suunnitelmat, tavoitteet sekä konkreettista tekemistä.

Onboardingin laajuus riippuu teknologiasta ja lisenssistä. Starter-tason työkalut vaativat vähemmän jumppaa, kuin täysin kustomoitavat Enterprise-tason lisenssit. Se, missä laajuudessa onboarding toteutetaan riippuu aina myös asiakkaan tarpeista ja lähtötilanteesta.
 
Esimerkki 1
HubSpot Marketing Hub Professional

Esimerkki laajasta onboardingista. Yrityksen tilanteesta riippuen erityisesti strategisiin osa-alueisiin paneudutaan joko kartoittaen, tai syvällisesti rakentaen. Jos tavoitteet, strategia ja ydinviestit on juuri luotu, niitä hyödynnetään. Jos ne puuttuvat, ne luodaan.

 • Määritellään tavoitteet ja niille mittarit
 • Kilpailija-analyysi ja benchmarkit
 • Luodaan ostajapersoonat, ostopolut ja pääviestit
 • Hakusana-analyysi ja suunnitelma
 • Markkinoinnin suunnitelma
 • Teknologian set up
 • Email-pohjien rakentaminen
 • Landing paget + thank you paget
 • Pilotti liidigenerointikampanja
 • Sähköpostimarkkinoinnin sisällöt
 • Mainonnan suunnittelu ja sisällöt (SEM/Paid Social)
 • Chat / Chatbot implementointi
 • Automaatiot: markkinointi
 • Automaatiot: prosessit
 • Liidien nurturointipolkujen rakentaminen ja sisällöt
 • Hand-off to sales -määrittelyt
 • Sales enablement -sisältöjä, esimerkiksi case study, one pager,
 • Raportointi ja dashboardit
 • Avainkäyttäjien koulutus

Hinta alkaen 3500€

Esimerkki 2
HubSpot CRM -järjestelmän käyttöönotto

HubSpot CRM -järjestelmän käyttöönotto suppeana projektina, ilman esimerkiksi Salesforce-integraatiota.

 • Myyjien inboksien kytkentä CRM-järjestelmään
 • Formien kytkentä
 • Datan importaus ja siivous
 • Filttereiden ja custom propertien tekeminen
 • Raportoinnin dashboardit
 • Deal staget
 • Käyttäjien kouluttaminen
 • Optimointi

Hinta alkaen 1500€

HubSpot -teknologiat, jotka kauttamme saa käyttöön

HubSpot CRM

HubSpot CMS: verkkosivustojen suunnittelu ja kehittäminen

HubSpot Marketing Hub

HubSpot Sales Hub

HubSpot Service Hub

Tutustu hinnoitteluun

Mihin Prami Growth Agency on erikoistunut?

Katamme kaikki HubSpot-teknologiat eli koko Growth Suiten. Tähän kuuluu myös HubSpot Service Hub -järjestelmä, joka sisältää mm. Help Desk -työkalut, kuten tiketöinnin, sekä knowledge base -tietokannan.

Erittäin vahvaa osaamistamme on HubSpot CMS. Toteutamme sen osalta projekteja myös alihankintana muille toimistoille.

Uskomme ketterään tekemiseen. Ketteryyttä saavuttaaksemme kustannusrakenne poikkeaa perinteisemmästä toimistomallista. Periaatteemme on, että kaikki asiantuntijamme osallistuvat aina tuottavaan tekemiseen, eivät pelkästään projektinhallintaan. Suoraviivaiset prosessit mahdollistavat ketterän ja kustannustehokkaan tuotannon.

Yhdistämme pitkäjänteisen tekemisen aina nopeisiin voittoihin. Emme usko, että asiakkaillemme on mielekästä odottaa tuloksia kuukaudesta toiseen.

 

hubspot-solutions-partner-gold

 

Etsimässä sopivaa kumppania?

Kerro meille mihin ongelmaan tai haasteeseen olet etsimässä ratkaisua. Autamme mielellämme.